Mỗi tuần một chuyên đề

Ghi tiền USD trên hoá đơn

  • Thread starter NGLUAN
  • Ngày gửi
N

NGLUAN

Guest
25/3/09
1
0
0
Hà Nội
Mình đang tìm qui định về việc KHÔNG ĐƯỢC GHI TIỀN USD trên hoá đơn.
Bên mình KD vận chuyển quốc tế và nội địa.
Khi xuất hoá đơn bán ra, mình ghi tiền USD rồi ghi tỷ giá và qui sang VND, cộng tiền hàng mình ghi VND.
Nhưng CB Thuế nói ko được ghi như thế.
Mình đang ko biết qui định nào nói về vấn đề này? Hỏi CB thuế thì ko biết.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

valerie

Guest
25/9/09
21
0
0
39
Hà Nội
bên tớ vẫn xuất USD như bên bạn mà thuế có nói j đâu.
 
N

ngocfu

Cao cấp
4/12/09
226
4
18
Quận Thủ Đức
Mình đang tìm qui định về việc KHÔNG ĐƯỢC GHI TIỀN USD trên hoá đơn.
Bên mình KD vận chuyển quốc tế và nội địa.
Khi xuất hoá đơn bán ra, mình ghi tiền USD rồi ghi tỷ giá và qui sang VND, cộng tiền hàng mình ghi VND.
Nhưng CB Thuế nói ko được ghi như thế.
Mình đang ko biết qui định nào nói về vấn đề này? Hỏi CB thuế thì ko biết.

Chào bạn,
Bạn yên tâm, bạn làm đúng rồi đó.
Mời bạn tham khảo nha:
Điểm 6, mục III, phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh số bán hoặc mua hàng hoá, dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu hoạt động mua, bán hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ để xác định thuế GTGT phải nộp”.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA