Mỗi tuần một chuyên đề

Cuối năm 2009 và đầu năm 2010 cần nộp gì cho cơ quan thuế

  • Thread starter khoccungmua
  • Ngày gửi
K

khoccungmua

Sơ cấp
3/6/09
18
0
0
bac ninh
anh chi ơi cho em hỏi. cuối năm 2009 em cần nộp hồ sơ gì cho cơ quan thuế ạ?(có phải nộp báo cáo thuế tháng 12 bình thường: tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thuế TNTT quý 4,thuế thu nhập cả nhân quý 4, còn thuế TNDN của năm 2009 hạn nộp hết ngày nào?và tờ khai báo cáo tình hình SDHĐ năm hạn nộp ngày nào ạ?) và đầu năm 2010 em cần nộp những gì? chỉ rõ hạn nộp trong từng tháng đến tháng 3 giúp em với. giờ sắp hết năm ma em chưa biết gì.hic
Cảm ơn anh chị nhiều. Những kế toán mới như em rất cần sự giúp đỡ của anh chi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
35
Nghệ An -> Hà Nội
( Đối với doanh nghiệp có năm tài chính từ 01/01 đến 31/12)

I/- THÁNG 01/2010

1/- Khai thuế kỳ thuế tháng 12/2009 bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

- Hồ sơ khai thuế:

+ Thuế Giá trị gia tăng: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT; Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-3/GTGT; Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (nếu có) theo mẫu 01-4A/GTGT; Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT.

+ Thuế Tiêu thụ đặc biệt: Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB; Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB; Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.

+ Thuế tài nguyên: Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN hoặc theo mẫu số 02/TAIN.

+ Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN; mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ 25%).

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 01 năm 2010.

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2009:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 01/2010.

Lưu ý: Ngày thứ 20 của tháng 01/2010 trùng vào ngày chủ nhật, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai thuế tháng vào ngày làm việc tiếp theo (thứ 2 ngày 21/01/2010).

3/- Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2009:

- Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2009 là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quí theo mẫu số 01A/TNDN hoặc theo mẫu số 01B/TNDN.

- Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế là ngày 30/01/2010.

4/- Khai và nộp các loại thuế khai theo năm, bao gồm:

Thuế Môn bài

Thuế nhà, đất đối với tổ chức

Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức

- Hồ sơ khai thuế:

+ Thuế môn bài: Tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI.

+ Thuế nhà, đất đối với tổ chức: Tờ khai thuế nhà, đất theo mẫu số 01/NĐAT.

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức: Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng 01 năm 2010.

Lưu ý:

- Ngày 25/01/2010 doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010.

- Doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai đăng ký kế hoạch tiền lương năm 2010.

II/- THÁNG 02/2010:

1/-Khai thuế kỳ thuế tháng 01/2010, bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

- Hồ sơ khai thuế: thực hiện giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 12/2009.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 02 năm 2010.

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2010:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 02/2010.

3/- Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn năm 2009:

- Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn hàng năm theo mẫu BC-29/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính

- Thời gian nộp báo cáo: Chậm nhất là trước ngày 25/02/2010.

III/- THÁNG 03/2010:

1/-Khai thuế kỳ thuế tháng 02/2010, bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

- Hồ sơ khai thuế: thực hiện giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 01/2010.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 03 năm 2010.

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2010:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 03/2010.

3/- Quyết toán thuế năm 2009, bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng ( đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quí, ngoại tệ).

Thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Thuế Thu nhập cá nhân thường xuyên.

Thuế Tài nguyên.

- Hồ sơ:

+ Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng: Tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN; Báo cáo tài chính năm 2009; Một hoặc một số phụ lục kèm theo Tờ khai (tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp):

* Phụ lục kết quả sản hoạt động xuất kinh doanh theo mấu số 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, hoặc 03-1C/TNDN, 03-2/TNDN.

Riêng phụ lục chuyển lỗ số 03-2/TNDN doanh nghiệp chỉ xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế (Mục II), không đăng ký kế hoạch chuyển lỗ (Mục I).

* Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất theo mẫu số 03-3/TNDN

* Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN theo các mẫu qui định.

* Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-5/TNDN.

+ Thuế Thu nhập cá nhân thường xuyên: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo mẫu số 04/TNCN; Bảng quyết toán chi tiết số thuế thu nhập của cá nhân người lao động theo mẫu số 04-1/TNCN.

+ Thuế Tài nguyên: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 03/TAIN.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế và nộp thuế:

Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày 31/12/2009.

Lưư ý:

- Ngày thứ 90, kể từ ngày 31/12/2009 trùng vào ngày chủ nhật, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm vào ngày làm việc tiếp theo (thứ 2 ngày 31/3/2010).

- Trường hợp doanh nghiệp tính phân bổ lại số thuế GTGT được khấu trừ trong năm 2009 theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra của năm thì phải lập Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT kèm theo hồ sơ khai thuế GTGT kỳ thuế tháng 3/2010, nộp cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 4/2010.
 
C

chau ruby

Guest
13/8/08
45
0
0
Long An
Cuối năm 2009 bạn cần nộp: BCTC và quyết toán thuế
BCTC cần: bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt dộng SXKD, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính
Quyết toán thuế: Quyết toán thuế năm (mẫu 03/TNDN, bảng cân đối số phát sinh, tình hình nộp ngân sách nhà nước, tờ thanh quyết toán hóa đơn(mẫu 29), kế hoạch chuyển lỗ nếu có.
Đầu năm 2010 ban cần nộp tời khai thuế môn bài
Tất cả những cái mình nêu hạn cuối cùng là 30/03/2010 đó bạn
Bạn nhớ nộp cơ quan thuế la BCTC va Quyết toán thuế và phải nộp ben thống kê của quận huyện bảng BCTC với nhé. Thân!
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Cuối năm 2009 bạn cần nộp: BCTC và quyết toán thuế
BCTC cần: bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt dộng SXKD, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính
Quyết toán thuế: Quyết toán thuế năm (mẫu 03/TNDN, bảng cân đối số phát sinh, tình hình nộp ngân sách nhà nước, tờ thanh quyết toán hóa đơn(mẫu 29), kế hoạch chuyển lỗ nếu có.
Đầu năm 2010 ban cần nộp tời khai thuế môn bài
Tất cả những cái mình nêu hạn cuối cùng là 30/03/2010 đó bạn
Bạn nhớ nộp cơ quan thuế la BCTC va Quyết toán thuế và phải nộp ben thống kê của quận huyện bảng BCTC với nhé. Thân!

Em sửa lại cái này chút nhé chị chau ruby:

tờ thanh quyết toán hóa đơn(mẫu 29), bảng này nếu nhớ không lầm là phải nộp trước ngày 25/2/2010
 
ghet_that

ghet_that

Cao cấp
9/4/05
371
48
28
43
vietnam
báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách hình như được miễn nộp rồi mà
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Cuối năm 2009 bạn cần nộp: BCTC và quyết toán thuế
BCTC cần: bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt dộng SXKD, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính
Quyết toán thuế: Quyết toán thuế năm (mẫu 03/TNDN, bảng cân đối số phát sinh, tình hình nộp ngân sách nhà nước, tờ thanh quyết toán hóa đơn(mẫu 29), kế hoạch chuyển lỗ nếu có.
Đầu năm 2010 ban cần nộp tời khai thuế môn bài
Tất cả những cái mình nêu hạn cuối cùng là 30/03/2010 đó bạn
Bạn nhớ nộp cơ quan thuế la BCTC va Quyết toán thuế và phải nộp ben thống kê của quận huyện bảng BCTC với nhé. Thân!

bảng cân đối số phát sinh, tình hình nộp ngân sách nhà nước: không cần đâu em ơi.
Nếu đã làm thì lưu cty
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
bảng cân đối số phát sinh, tình hình nộp ngân sách nhà nước: không cần đâu em ơi.
Nếu đã làm thì lưu cty

Bảng cân đối số phát sinh Chi cục thuế Phú Nhuận có yêu cầu nộp (Em đọc thông báo và nộp năm 2008)
 
L

luitien

Guest
12/12/08
1
0
0
39
TPHCM
( Đối với doanh nghiệp có năm tài chính từ 01/01 đến 31/12)

I/- THÁNG 01/2010

1/- Khai thuế kỳ thuế tháng 12/2009 bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

- Hồ sơ khai thuế:

+ Thuế Giá trị gia tăng: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT; Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-3/GTGT; Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (nếu có) theo mẫu 01-4A/GTGT; Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT.

+ Thuế Tiêu thụ đặc biệt: Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB; Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB; Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.

+ Thuế tài nguyên: Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN hoặc theo mẫu số 02/TAIN.

+ Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN; mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ 25%).

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 01 năm 2010.

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2009:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 01/2010.

Lưu ý: Ngày thứ 20 của tháng 01/2010 trùng vào ngày chủ nhật, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai thuế tháng vào ngày làm việc tiếp theo (thứ 2 ngày 21/01/2010).

3/- Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2009:

- Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2009 là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quí theo mẫu số 01A/TNDN hoặc theo mẫu số 01B/TNDN.

- Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế là ngày 30/01/2010.

4/- Khai và nộp các loại thuế khai theo năm, bao gồm:

Thuế Môn bài

Thuế nhà, đất đối với tổ chức

Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức

- Hồ sơ khai thuế:

+ Thuế môn bài: Tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI.

+ Thuế nhà, đất đối với tổ chức: Tờ khai thuế nhà, đất theo mẫu số 01/NĐAT.

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức: Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng 01 năm 2010.

Lưu ý:

- Ngày 25/01/2010 doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010.

- Doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai đăng ký kế hoạch tiền lương năm 2010.

II/- THÁNG 02/2010:

1/-Khai thuế kỳ thuế tháng 01/2010, bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

- Hồ sơ khai thuế: thực hiện giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 12/2009.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 02 năm 2010.

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2010:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 02/2010.

3/- Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn năm 2009:

- Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn hàng năm theo mẫu BC-29/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính

- Thời gian nộp báo cáo: Chậm nhất là trước ngày 25/02/2010.

III/- THÁNG 03/2010:

1/-Khai thuế kỳ thuế tháng 02/2010, bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

- Hồ sơ khai thuế: thực hiện giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 01/2010.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 03 năm 2010.

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2010:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 03/2010.

3/- Quyết toán thuế năm 2009, bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng ( đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quí, ngoại tệ).

Thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Thuế Thu nhập cá nhân thường xuyên.

Thuế Tài nguyên.

- Hồ sơ:

+ Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng: Tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN; Báo cáo tài chính năm 2009; Một hoặc một số phụ lục kèm theo Tờ khai (tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp):

* Phụ lục kết quả sản hoạt động xuất kinh doanh theo mấu số 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, hoặc 03-1C/TNDN, 03-2/TNDN.

Riêng phụ lục chuyển lỗ số 03-2/TNDN doanh nghiệp chỉ xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế (Mục II), không đăng ký kế hoạch chuyển lỗ (Mục I).

* Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất theo mẫu số 03-3/TNDN

* Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN theo các mẫu qui định.

* Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-5/TNDN.

+ Thuế Thu nhập cá nhân thường xuyên: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo mẫu số 04/TNCN; Bảng quyết toán chi tiết số thuế thu nhập của cá nhân người lao động theo mẫu số 04-1/TNCN.

+ Thuế Tài nguyên: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 03/TAIN.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế và nộp thuế:

Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày 31/12/2009.

Lưư ý:

- Ngày thứ 90, kể từ ngày 31/12/2009 trùng vào ngày chủ nhật, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm vào ngày làm việc tiếp theo (thứ 2 ngày 31/3/2010).

- Trường hợp doanh nghiệp tính phân bổ lại số thuế GTGT được khấu trừ trong năm 2009 theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra của năm thì phải lập Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT kèm theo hồ sơ khai thuế GTGT kỳ thuế tháng 3/2010, nộp cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 4/2010.
 
H

huynhloan

Guest
29/5/09
1
0
0
tphcm
Em thấy trước kia có các loại tờ khai nàu đều nộp trong tháng 1:
1. Tờ khai thuế môn bài.
2. Bảng đăng kí sổ sách bằn máy vi tính.
3. Đăng kí khấu hao TSCĐ
4. Đăng kí trích khấu hao TSCĐ
Mục 2, 3, 4 có còn phải nộp nũa không ạh? !!!!:yo yo (25):
 
M

mydieu1508

Guest
11/1/10
6
0
0
35
Go Vap
hiện tại công ty em mới mở, nên hóa đơn chứng từ cũng rất ít, nhưng đã đến cuối năm, em không biết cách vào sổ sách, và làm những gì nộp cho cơ quan thuế. Anh chị nào có mẫu cho em với, Cty em sử dụng sổ nhật ký chung. Các anh chị giúp em với. hihi em là kế toán mới ra trường à. Đây là mail của em: mydieu1508@gmail.com. Thanks các anh chị.
 
V

vunguyenhung

Trung cấp
the anh em can phai nap cho co quan theu. bang hdkd,to khai theu mau 03.bang su dung hoa don .vay thoi
 
B

bebu1234

Sơ cấp
1/9/09
8
0
1
39
Hà Nội
Minh ở chi cục thuế Quận Hoàng MAi. Anh chị cho em hỏi là năm nay có phải làm báo cáo lưu chuyể tiền tệ ko vậy?
 
P

phaco

Sơ cấp
26/4/10
9
2
1
hà noi
Cty mình là CTY TNHH, quy mô nhỏ, mới thành lập. Mình không biết kế toán phải làm và nộp những gì? có phải nộp: bảng kế hoạch tiền lương, đăng ký trích khấu hao TSCD... ?? Ai biết trả lời giúp mình với nhé. Cảm ơn nhiều lắm
 
H

hoahongtra86tb

Sơ cấp
29/5/10
15
0
1
37
Hà Nội
Cả nhà ơi làm kế toán sản xuất có khó lắm không? Tôi chưa đi làm giwof định xin vào đó không bít có làm nổi không? Ai đã từng làm bên nghành đó có kinh nghiệm chỉ dùm tôi với các anh chị em ơi.:015:
 
M

mymi

Trung cấp
14/4/11
110
0
0
Nam Định
em xin bổ sung thêm
tại thời điểm bây giờ báo cáo tình hinhd sử dụng hóa đơn là mẫu BC26/ac
Cho em hỏi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 tháng mấy thì nộp vậy
 
tamnt07

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
21/3/07
5,627
620
113
The Capital
Bạn tham khảo Quyết định 21/2011/QĐ-TTg, doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế trong thời gian một năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011. Trong đó số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là số thuế tạm tính hàng quý, số thuế theo quyết toán năm 2011, bao gồm cả số thuế năm 2010 chuyển sang nộp vào năm 2011 theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA