ngày công trong trường hợp này tính thế nào?

  • Thread starter KimHieuVu
  • Ngày gửi
K

KimHieuVu

Trung cấp
14/8/09
132
0
0
Hà nội
Mình có đọc File này trên mạng nhưng chưa hiểu lắm về Cột "theo ngày công". Các bạn chỉ giúp nhé!
Nếu HĐ nào đã hoàn thành thì ngày công dc tính từ ngày ký HĐ đến ngày ký biên bản thanh lý và nghiệm thu, còn HĐ nào không xđịnh thời điểm kết thúc hoặc có thời điểm kết thúc nhưng tới ngày đó côgn trình vẫn chưa hoàn thành và còn tiếp tục thi công thì ngày công để tính và PB giá thành dc xác định thế nào?
 

Đính kèm

  • Tinh gia thanh.xls
    95 KB · Lượt xem: 20
levanton

levanton

Cao cấp
Mình có đọc File này trên mạng nhưng chưa hiểu lắm về Cột "theo ngày công". Các bạn chỉ giúp nhé!
Nếu HĐ nào đã hoàn thành thì ngày công dc tính từ ngày ký HĐ đến ngày ký biên bản thanh lý và nghiệm thu, còn HĐ nào không xđịnh thời điểm kết thúc hoặc có thời điểm kết thúc nhưng tới ngày đó côgn trình vẫn chưa hoàn thành và còn tiếp tục thi công thì ngày công để tính và PB giá thành dc xác định thế nào?

Đó là số ngày công thật tế của các Kiến trúc sư kỹ sư tham gia vào công việc liên quan hợp đồng.
Bạn cũng có thể đổi đơn vị thời gian thành giờ .
 

Xem nhiều