về việc lập dự phòng trong doanh nghiệp

  • Thread starter ketoanhoasen
  • Ngày gửi
K

ketoanhoasen

Guest
7/8/09
2
0
0
go vap
các anh chị vui lòng cho em hỏi về việc lập dự phòng phải thu nợ khó đòi, cũng như dự phòng giảm giá tài sản cố định vào cuối năm như thế nào? em có tham khảo một số sách, nhưng cách họ diễn giải hơi khó hiểu! Em không biết cách lập dự phòng, cách hoàn nhập cũng như một số luật liên quan? mong các anh chị giúp em!
 
H

hanguyenxxx

Guest
9/12/09
16
0
0
HÀ NỘI
các anh chị vui lòng cho em hỏi về việc lập dự phòng phải thu nợ khó đòi, cũng như dự phòng giảm giá tài sản cố định vào cuối năm như thế nào? em có tham khảo một số sách, nhưng cách họ diễn giải hơi khó hiểu! Em không biết cách lập dự phòng, cách hoàn nhập cũng như một số luật liên quan? mong các anh chị giúp em!

Phần màu đỏ là không có đâu bạn nhé! TSCĐ thì đc trích KH
Mục đích lập dự phòng nhằm đề phòng các tổn thất trong ĐT tc, giảm gtr hh, vt, nợ phải thu thất thu sẽ có thể xảy ra trong tương lai
Thời điểm trích lập DP là ngày 31/12
các cặp trích lập
N635/C129, 229
N642/C139
N635/C159
Trình tự HT thì trong giáo trình KTTC ĐHKTQD hướng dẫn rất cụ thể, bạn tham khảo nhé!
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
các anh chị vui lòng cho em hỏi về việc lập dự phòng phải thu nợ khó đòi, cũng như dự phòng giảm giá tài sản cố định vào cuối năm như thế nào? em có tham khảo một số sách, nhưng cách họ diễn giải hơi khó hiểu! Em không biết cách lập dự phòng, cách hoàn nhập cũng như một số luật liên quan? mong các anh chị giúp em!

Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp phải theo đúng hướng dẫn tại thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006.

Chú ý khi lập dự phòng: Trích lập dự phòng hàng tồn kho nhưng có một số loại vật tư, SP, HH chưa có đầy đủ hóa đơn chứng từ; một số loại hàng tồn kho không rõ nguồn gốc; hành nhận đại lý, ký gởi; Thành phẩm có giá gốc vật tư không bị giảm giá; hội đồng thẩm định chưa đủ thành phần.

Trích lập dự phòng tổn thất tài chính: cácloại chứng khoán đầu tư không đúng qui định pháp luật, các loại chứng khoán không cho phép mua bán trên thị trường (các Cty hoạt động không đúng qui định của PL), vốn đầu tư vào các Cty (CP.TNHH, hợp danh, liên danh liên kết nhưng chưa xác định được rằng các DN này đang bị lỗ,...)

Trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi (tổ chức và cá nhân): các khoản nợ chưa chứng minh được tính hợp lý của chứng từ (chứng từ gốc chưa đúng qui định: thiếu HĐKT, khế ước vay, bản thanh lý HĐKT, các khoản nợ DN không chứng minh được là DN nợ bị phá sản, giải thể hay mất tích,…)

Trích lập dự phòng bảo hành SP,HH và CTXL: DN không chứng minh được những SP,HH phải chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng, công trình được bàn giao trong năm, không có cam kết bảo hành hay có cam kết bảo hành nhưng tỷ lệ vượt quá qui định.
 

Xem nhiều