Hạch toán tiền lãi do phạt chậm thi hành án

  • Thread starter HuongLV
  • Ngày gửi

1219 lượt xem

H

HuongLV

Sơ cấp
27/11/09
17
0
0
Hà Nội
Chi phí trả tiền lãi do chậm thi hành án thì hạch toán như thế nào? Công ty em là công ty xây dựng.
 
H

hanguyenxxx

Sơ cấp
9/12/09
16
0
0
HÀ NỘI
ghi nhận khoản lãi do chậm nộp phạt đó: N811/C3388
Khi nộp tiền : N3388/C111, 112
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều