Nhận được lệnh thanh toán của công trình!!

  • Thread starter Tuyet Tuyet
  • Ngày gửi
T

Tuyet Tuyet

Sơ cấp
16/10/09
36
0
0
33
H­ung yen
Anh chị ơi! Mình nhận được công trình thủy lợi của BQLDA XDCB và Khi nhận được lệnh thanh toán đến của BQLDA XDCB với nội dung thanh toán tiền tạm ứng khối lượng xây lắp thì em cần phải làm những công việc gì? và trên biên lai nộp thuế có nội dung là thu ps 2% CT thủy lợi thì em cũng phải làm gì? và bút toán định khoản 2 nghiệp vụ trên ntn?
Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người!
 
S

sang gl

Guest
26/2/09
15
0
0
VN
Anh chị ơi! Mình nhận được công trình thủy lợi của BQLDA XDCB và Khi nhận được lệnh thanh toán đến của BQLDA XDCB với nội dung thanh toán tiền tạm ứng khối lượng xây lắp thì em cần phải làm những công việc gì? và trên biên lai nộp thuế có nội dung là thu ps 2% CT thủy lợi thì em cũng phải làm gì? và bút toán định khoản 2 nghiệp vụ trên ntn?
Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người!
Khi nhận được tiền tạm ứng của BQLDA bạn định khoản:
Nợ 112
Có 131 (BQLDA)
Còn bạn hỏi 2% thuế PS là thuế gì mình không hiểu?
 
D

dungnt1959

Trung cấp
16/7/09
179
2
18
TP. HCM
Anh chị ơi! Mình nhận được công trình thủy lợi của BQLDA XDCB và Khi nhận được lệnh thanh toán đến của BQLDA XDCB với nội dung thanh toán tiền tạm ứng khối lượng xây lắp thì em cần phải làm những công việc gì? và trên biên lai nộp thuế có nội dung là thu ps 2% CT thủy lợi thì em cũng phải làm gì? và bút toán định khoản 2 nghiệp vụ trên ntn?
Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người!

CTy bạn làm giấy đề nghị tạm ứng gửi cho Ban QLDA.
Khi nhận được tiền ứng, ban hạch tóan nợ TK 112 / có TK 131.
Bạn hãy nói rõ về "trên biên lai nộp thuế có nội dung là thu ps 2% CT thủy lợi " nhé
 
T

Tuyet Tuyet

Sơ cấp
16/10/09
36
0
0
33
H­ung yen
CTy bạn làm giấy đề nghị tạm ứng gửi cho Ban QLDA.
Khi nhận được tiền ứng, ban hạch tóan nợ TK 112 / có TK 131.
Bạn hãy nói rõ về "trên biên lai nộp thuế có nội dung là thu ps 2% CT thủy lợi " nhé

Biên lai nộp thuế có nội dung là thu ps 2% CT thủy lợi. Sếp nhận được tiền tạm ứng công trình rồi lên cơ quan thuế nộp tiền thuế luôn. rồi về đưa biên lai cho mình. Mình định khoản là Nợ 33311/có 1111.
 
X

xphong

Trung cấp
15/5/09
70
0
6
42
vietnam
Anh chị ơi! Mình nhận được công trình thủy lợi của BQLDA XDCB và Khi nhận được lệnh thanh toán đến của BQLDA XDCB với nội dung thanh toán tiền tạm ứng khối lượng xây lắp thì em cần phải làm những công việc gì? và trên biên lai nộp thuế có nội dung là thu ps 2% CT thủy lợi thì em cũng phải làm gì? và bút toán định khoản 2 nghiệp vụ trên ntn?
Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người!

1. Bạn xem lại Hợp đồng, nếu trong điều khoản thanh toán có nêu rõ là nhà thầu được tạm ứng thì ngay sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư sẽ chuyển giá trị tạm ứng theo Hợp đồng cho nhà thầu. Căn cứ số tiền được nhận, ghi:\
Nợ TK 111, 112
Có TK 131
2. Theo quy định của Luật thuế GTGT, các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp phải nộp thuế GTGT đối với công trình xây dựng, lắp đặt tại địa phương nơi khác trụ sở chính do các tổ, đội không có tư cách pháp nhân thực hiện với tỷ lệ nộp là 2%. Sau khi có chứng từ nộp tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản), bạn photo chứng từ nộp tiền kèm công văn đề nghị giảm số thuế GTGT phải nộp trong kỳ gởi cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mình.
 
D

dungnt1959

Trung cấp
16/7/09
179
2
18
TP. HCM
Biên lai nộp thuế có nội dung là thu ps 2% CT thủy lợi. Sếp nhận được tiền tạm ứng công trình rồi lên cơ quan thuế nộp tiền thuế luôn. rồi về đưa biên lai cho mình. Mình định khoản là Nợ 33311/có 1111.
Chào bạn
Theo TT 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 như sau:
6. Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.
6.1. Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%) trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với chi cục thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng.
6.2. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh là Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
6.3. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với chi cục thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để chuyển sang nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.
6.4. Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính.
Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính
Bạn định khỏan như vậy đúng rồi:
- Nhận tạm ứng công trình: Nợ TK 1111/ có TK 131
- Nộp thuế GTGT: Nợ TK 33311 / có TK 1111
 
Webketoan PRO

Xem nhiều