Truy thu thuế GTGT và thuế TNDN có phải lập bảng kê nộp NSNN

  • Thread starter vietha01
  • Ngày gửi

1499 lượt xem

V

vietha01

Sơ cấp
29/10/07
61
0
0
34
Ho Chi Minh
Anh, chị vui lòng hướng dẫn .
Sau khi nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu (sau khi quyết toán thuế bước 2) phần thuế này có cần phải kê khai trong bảng kê nộp ngân sách nhà nước hay không? . Cám ơn anh , chị rất nhiều !!!
 

Thành viên trực tuyến

  • phanthinu123
  • huanpvc
  • Diem Tran Pham
  • Trananhthu89

Xem nhiều