BTC hướng dẫn thêm về giản, giảm TNDN

  • Thread starter VTM
  • Ngày gửi
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ

Bộ Tài chính có Công văn số 17665/BTC-TCT ngày 16 tháng 12 năm 2009 về việc thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 - giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp​

Link tải CV tại đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều