Chi phí khi bán TSCĐ

  • Thread starter hthloan87
  • Ngày gửi
H

hthloan87

Sơ cấp
10/3/08
4
0
1
36
hochiminh
Cho em hỏi khi bán tài sản cố định thì chi phí vận chuyển tài sản cố định khi bán hạch toán ntn ah.Ví dụ chi phí đó được trả bằng tiền mặt, Cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

d870110

Sơ cấp
Cho em hỏi khi bán tài sản cố định thì chi phí vận chuyển tài sản cố định khi bán hạch toán ntn ah.Ví dụ chi phí đó được trả bằng tiền mặt, Cảm ơn
Các chi phí liên quan tới vệc bán, thanh lý TSCD bạn đưa vào chi phí khác:
Nợ 811:
Có 111,112...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA