Mỗi tuần một chuyên đề

Chi phí sản xuất chung khi không sản xuất

  • Thread starter Phuongkt85
  • Ngày gửi
P

Phuongkt85

Sơ cấp
23/10/08
43
0
0
Ha Noi
Bắt đầu từ tháng 10/09 cty mình dừng sản xuất. Các khoản chi phí sản xuất chung như điện, điện thoại ở xưởng mình sẽ vẫn hạch toán vào tk 1543- CPSX chung (ở đây cty mình áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 48), cuối tháng kết chuyển về 1544 - CPSX, có được không hay mình hạch toán hết vào chi phí quản lý vì mình thấy dừng sx thì không có sp để tính giá thành? Dừng sản xuất rồi thì mình còn trích khấu hao TSCD như máy móc, nhà xưởng nữa ko?
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA