phân bổ tiền điện thoại thang T1

  • Thread starter Ngo Lam Phuong ND
  • Ngày gửi
N

Ngo Lam Phuong ND

Guest
18/1/10
1
0
1
41
Nam Định
Thanh toán tiền điện thoại 3080000 trong do thue la 280000
Phân bổ cho phân xưởng xản xuất 500000
Bộ phận bán hàng là 400000
Bộ phận quản lý daonh nghiệp 1900000
Vậy mình phải thể hiện nhu thế nào ở trong phần mềm
 

Xem nhiều