Kiểm tra Chi phí phát sinh

  • Thread starter TiNiKeToan
  • Ngày gửi
T

TiNiKeToan

Guest
16/2/09
6
0
0
TP.HCM
Cuối năm, một số doanh nghiệp hoạt động không có lãi và để có lợi nhuận, doanh nghiệp thường treo những khoản chi phí để hạch toán vào niên độ kế toán sau nhằm đạt được một mục đích nào đó. Để phát hiện những khoản chi phí hạch toán không đúng niên độ này. Các thành viên thảo luận xem có những bút toán nào, có ví dụ thì hay hơn. Các doanh nghiệp sẽ:

1. Thực hiện những bút toán nào ? Để kiểm toán khó phát hiện và về luật thì doanh nghiệp có lý đúng.

2. Kiểm toán sẽ làm những thử nghiệm nào để phát hiện chi phí hạch toán không đúng niên độ.

Mình mong các thành viên thảo luận chủ đề này, đề cập đúng nội dung chi phí.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA