Doanh thu phát sinh nhưng chưa có hoá đơn có được cho vào báo cáo tài chính?

  • Thread starter Miss Thanh
  • Ngày gửi
M

Miss Thanh

Sơ cấp
18/4/09
22
3
3
Thai Binh
:angel::angel:
:angel:Mọi người cho em hỏi cty hoạt động trong lĩnh vực sms, đặc điểm của loại hình này là doanh thu tháng này đến đầu tháng sau mới xác định được, và xuất hoá đơn làm 2-3 lần vào các tháng sau. Có doanh thu phát sinh tháng 7/N nhưng xuất hoá đơn vào T8, 10/N và cả T1/N+1. Vì vậy kế toán cũ đã làm là cuối năm 2008 tạm tính doanh thu năm 2008 còn thu được với những giá trị mà chưa xuất hoá đơn trong năm 2008 ghi Nợ 131/ Có 511. Doanh thu này có dùng để xác định chi phí tính thuế TNDN.
Em muốn hỏi làm như vậy có đúng không? Và nếu sai thì phải làm thế nào bây giờ vì báo cáo tài chính 2008 đã nộp rồi.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều