NVLiệu-không có hóa đơn

  • Thread starter be hay cuoi
  • Ngày gửi
B

be hay cuoi

Guest
30/5/05
106
0
0
hà nội
Em muốn hỏi các bác trường hợp này nhé:
Công ty sx, nhưng nhiều khi NVL để sx không có hóa đơn.Vd:đất ở một khu vườn của hộ dân.hôm nay thì mua của hộ dân này, mai là người khác.Hay như vật liệu có thể gom được ở bãi rác:có tiền thuê người gom, vận chuyển nhưng đều không có hóa đơn. Phải làm như thế nào để có thể tính các khoản đó vào chi phí sản xuất?
Rất mong các bác quan tâm và giải đáp giúp em!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

NTAC

Guest
Theo qui định về chứng từ KT thì các khoản chi phí từ 100 ng trở lên thì pahỉ có hoá đơn. Trường hợp ban nêu ra thì tôi nghĩ rằng:
1. Đất ở khu vườn của dân: Nếu dùng cho SX, có giá trị lớn yên tâm nhất là 2 bên có hợp đồng kinh tế, ra thuế làm hoá đơn VAT
2.Chi phí thuê nhân công thu gom, vân chuyển: Do đây là công việc lặt vặt, nhỏ lẻ Có thể làm bản kê khai thanh toán cho từng người lao động, ghi rõ họ tên, địa chỉ CMT bên thuế là họ chấp nhận được. Nếu CV thường xuyên thì nên ký hợp đồng lao động với họ để thanh toán vào chi phí nhân công.
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Nếu bạn mua đất, cát, đá, sỏi, ve chai... trực tiếp từ người dân, người khai thác lẻ, người thu lượm ... thì không cần hóa đơn GTGT mà chỉ lập bảng kê 04. Mẫu thì hiện tớ ko có vì tớ chẳng bao giờ xài, nhưng nhiều người sẽ có.

Nguyên tắc mọi nghiệp vụ đều phải có chứng từ, vấn đề chứng từ hợp lệ hay không hợp lệ để cơ quan thuế chấp nhận là chi phí tính trừ thu nhập chịu thuế khi quyết toán mà thôi. Lý thuyết thì dù mua NVL hay bất cứ chi phí nào bạn cũng phải có chứng từ, hạch toán bình thường. Chứng từ không hợp lệ thì theo dõi riêng ngoài bảng để khi quyết toán thuế thì loại ra khỏi chi phí.
 
B

be hay cuoi

Guest
30/5/05
106
0
0
hà nội
tớ có mẫu bảng kê 04/gtgt rồi.Nhưng việc mua này thường xuyên xảy ra(mua đất) một cách nhỏ lẻ. Như vậy thì thuế có chấp nhận không vậy bạn
To: bác Adam
Mà tớ thì cần được hạch toán vào chi phí, sao lại bảo theo dõi riêng để loại khỏi chi phí.
 
B

be hay cuoi

Guest
30/5/05
106
0
0
hà nội
NTAC nói:
Theo qui định về chứng từ KT thì các khoản chi phí từ 100 ng trở lên thì pahỉ có hoá đơn. Trường hợp ban nêu ra thì tôi nghĩ rằng:
1. Đất ở khu vườn của dân: Nếu dùng cho SX, có giá trị lớn yên tâm nhất là 2 bên có hợp đồng kinh tế, ra thuế làm hoá đơn VAT
2.Chi phí thuê nhân công thu gom, vân chuyển: Do đây là công việc lặt vặt, nhỏ lẻ Có thể làm bản kê khai thanh toán cho từng người lao động, ghi rõ họ tên, địa chỉ CMT bên thuế là họ chấp nhận được. Nếu CV thường xuyên thì nên ký hợp đồng lao động với họ để thanh toán vào chi phí nhân công.
Bác cho em hỏi ra thuế làm hóa đơn như thế nào? bác chỉ cụ thể đi.
 
T

TRAN MINH HIEN

Guest
25/2/04
5
1
0
Ban xem TT128-2003 nhe:(copy ra word-chon font:.VnTime)
Tr­êng hîp c së kinh doanh mua sn phÈm lµm b»ng m©y, tre, cãi, dõa, cä... cña ng­êi n«ng d©n trùc tiÕp lµm ra; mua sn phÈm thñ c«ng mü nghÖ cña c¸c nghÖ nh©n kh«ng kinh doanh; mua ®Êt, ®¸, c¸t, sái cña ng­êi d©n tù khai th¸c; mua phÕ liÖu cña ng­êi trùc tiÕp thu nhÆt vµ mét sè dÞch vô cña c¸ nh©n kh«ng kinh doanh, kh«ng cã ho¸ ®n, chøng tõ theo chÕ ®é quy ®Þnh th× ®­îc lËp bng kª trªn c së chøng tõ thanh to¸n cña ng­êi b¸n hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô (mÉu sè 01/TNDN kÌm theo Th«ng t­ nµy). Gi¸m ®èc doanh nghiÖp duyÖt chi theo bng kª vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña bng kª."
Ban co thue gui mail cho minh de minh gui cho ban thong tu nay:dia chi email cua minh la:hien.tran@samsung.com
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Cách thu gom như vật liệu đầu vào từ các hộ cá thể như của bạn chỉ cần lập bảng kê là đủ, hãy tìm hướng dẫn trong mục thông tin pháp luật. Bạn không phải đến cơ quan thuế mua hóa đơn trong trường hợp này.
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
be hay cuoi nói:
tớ có mẫu bảng kê 04/gtgt rồi.Nhưng việc mua này thường xuyên xảy ra(mua đất) một cách nhỏ lẻ. Như vậy thì thuế có chấp
Chấp nhận, nếu bạn lập đầy đủ thông tin trên bảng kê 04 và giải chi một cách hợp lý. Bảng kê 04 là một chứng từ hợp lệ.
Nếu không có bảng kê 04, ko hóa đơn ... mà chỉ có phiếu chi, bạn vẫn phải hạch toán vào chi phí như thường, theo chuẩn mực kế toán, nhưng khi quyết toán thuế TNDN thì loại ra (đưa vào ô B7, mẫu 04/TNDN theo thông tư 128)
 
B

be hay cuoi

Guest
30/5/05
106
0
0
hà nội
adam_ktt nói:
Chấp nhận, nếu bạn lập đầy đủ thông tin trên bảng kê 04 và giải chi một cách hợp lý. Bảng kê 04 là một chứng từ hợp lệ.
Nếu không có bảng kê 04, ko hóa đơn ... mà chỉ có phiếu chi, bạn vẫn phải hạch toán vào chi phí như thường, theo chuẩn mực kế toán, nhưng khi quyết toán thuế TNDN thì loại ra (đưa vào ô B7, mẫu 04/TNDN theo thông tư 128)
Nè, bác nói bảng kê 04 là chứng từ hợp lệ là sai rồi đó nghe.Bảng kê có có chữ ký của cả hai bên mới là chừng từ hợp lệ.
Các bác cho em hỏi: mẫu bảng kê đã có hay mình tự đánh
 
B

be hay cuoi

Guest
30/5/05
106
0
0
hà nội
TRAN MINH HIEN nói:
Ban xem TT128-2003 nhe:(copy ra word-chon font:.VnTime)
Tr­êng hîp c së kinh doanh mua sn phÈm lµm b»ng m©y, tre, cãi, dõa, cä... cña ng­êi n«ng d©n trùc tiÕp lµm ra; mua sn phÈm thñ c«ng mü nghÖ cña c¸c nghÖ nh©n kh«ng kinh doanh; mua ®Êt, ®¸, c¸t, sái cña ng­êi d©n tù khai th¸c; mua phÕ liÖu cña ng­êi trùc tiÕp thu nhÆt vµ mét sè dÞch vô cña c¸ nh©n kh«ng kinh doanh, kh«ng cã ho¸ ®n, chøng tõ theo chÕ ®é quy ®Þnh th× ®­îc lËp bng kª trªn c së chøng tõ thanh to¸n cña ng­êi b¸n hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô (mÉu sè 01/TNDN kÌm theo Th«ng t­ nµy). Gi¸m ®èc doanh nghiÖp duyÖt chi theo bng kª vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña bng kª."
Ban co thue gui mail cho minh de minh gui cho ban thong tu nay:dia chi email cua minh la:hien.tran@samsung.com
Mình không gửi mail được cho bạn, gửi giúp mình thông tư vào hòm thư của mình nha:ngocha@datruongthinh.com
hoặc địa chỉ:ngocha171183@yahoo.com
cảm ơn bạn nhé!(lần sau thì sửa lại phông tiếng việt nhé)
 
B

be hay cuoi

Guest
30/5/05
106
0
0
hà nội
HyperVN nói:
Cách thu gom như vật liệu đầu vào từ các hộ cá thể như của bạn chỉ cần lập bảng kê là đủ, hãy tìm hướng dẫn trong mục thông tin pháp luật. Bạn không phải đến cơ quan thuế mua hóa đơn trong trường hợp này.
Bác hướng dẫn em cách tìm với, em không tìm được gì cả.
Thanks.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Theo quy định thì:
Trường hợp bán lẻ hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người tiêu dùng có giá trị thấp dưới 100.000 đồng cho mỗi lần thu tiền nếu người mua không yêu cầu lập và giao hóa đơn. Cuối ngày CSKD căn cứ vào báo cáo bán hàng phân loại hàng hóa, dịch vụ bán lẻ theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ có cùng thuế suất, lập bảng kê HH, DV bán lẻ làm căn cứ tính và kê khai thuế GTGT hàng tháng.
Nếu người mua hàng yêu cầu giao hóa đơn thì người bán hàng vẫn phải lập và giao hóa đơn theo đúng quy định cho người mua.
Như vậy thì bất cứ khoản mua hàng hóa hay chi phí nào cũng cần có hóa đơn, dù là số tiền bao nhiêu. Trong một số trường hợp, người bán hàng không có hóa đơn thì chúng ta đành phải chịu và kê khai nó vào Bảng kê 04/GTGT.
NTAC nói:
Theo qui định về chứng từ KT thì các khoản chi phí từ 100 ng trở lên thì pahỉ có hoá đơn.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Mua hàng không có hóa đơn thì nên để xảy ra ít thôi. Nếu nhiều quá sợ thuế không chấp nhận thì có.
be hay cuoi nói:
Nhưng việc mua này thường xuyên xảy ra(mua đất) một cách nhỏ lẻ. Như vậy thì thuế có chấp nhận không vậy bạn.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Không phải tìm cái gì cả, cứ kê khai theo mẫu trong Bảng kê 04/GTGT nhé!

be hay cuoi nói:
Bác hướng dẫn em cách tìm với, em không tìm được gì cả.
Thanks.
 
B

be hay cuoi

Guest
30/5/05
106
0
0
hà nội
Nguyen Tu Anh nói:
Không phải tìm cái gì cả, cứ kê khai theo mẫu trong Bảng kê 04/GTGT nhé!
chị tú anh cho em hỏi.Trên bảng kê 04/gtgt thì làm gì có được chữ ký của bên mua, ngoài việc lập bảng kê 04 theo em mỗi lần mua thì mình cũng phải lập một bảng kê khác có chữ ký,cmtndân,slg...của bên bán thì mới hợp lệ chứ?
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Bảng kê 04/GTGT bạn lập để nộp kèm theo Tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế.

Căn cứ để lập Bảng kê là chứng từ mua giữa người bán và người mua ghi rõ số lượng, trị giá hàng hoá thực tế mua, ngày tháng mua, địa chỉ người bán và có ký nhận của bên bán, bên mua. Chứng từ ở đây có thể là phiếu nhập kho của công ty bạn, ghi đầy đủ các yếu tố cần thiết như trên và có ký nhận. Chứng từ là bằng chứng để lập Bảng kê, bạn sẽ giữ lại để khi thuế đến kiểm tra họ sẽ đối chiếu những chứng từ đó với Bảng kê.
 
B

be hay cuoi

Guest
30/5/05
106
0
0
hà nội
Em đã rõ rồi, cảm ơn các bác nhé.
Chúc các bác một ngày vui vẻ.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA