hỏi về thuế thu nhập hoãn lại

  • Thread starter ddnguyen
  • Ngày gửi
D

ddnguyen

Trung cấp
2/12/07
125
0
18
39
Hà Nội
Anh chị có thể cho em hỏi 1 chút được không ah.

em vừa mới đi làm kế toán được mấy tháng, năm 2008, doanh nghiệp em lỗ trước thuế là 18,000 USD, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là 4,000 như vậy là lỗ sau thuế của em năm 2008 là 22,000 USD đồng thời trên bảng cân đối kế toán đang ghi nhận 1 khoản tài sản thuế thu nhập hoãn lại là 2000 USD.

năm nay 2009, công ty em làm ăn tốt, có lãi trước thuế là 25,000 USD. Chị kế toán trưởng bảo em làm bút toán để xoá đi khoản thuế thu nhập hoãn lại kia đi mà em chưa biết hạch toán như thế nào cả,

Anh chị có thể bớt chút thời gian giúp em hạch toán và nói rõ hơn bản chất vấn đề được không em cám ơn annh chị nhiều nhé
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
linhlot

linhlot

Hãy như là cục đất...
28/2/08
461
4
18
Cu jut DakNong
Anh chị có thể cho em hỏi 1 chút được không ah.

em vừa mới đi làm kế toán được mấy tháng, năm 2008, doanh nghiệp em lỗ trước thuế là 18,000 USD, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là 4,000 như vậy là lỗ sau thuế của em năm 2008 là 22,000 USD đồng thời trên bảng cân đối kế toán đang ghi nhận 1 khoản tài sản thuế thu nhập hoãn lại là 2000 USD.

năm nay 2009, công ty em làm ăn tốt, có lãi trước thuế là 25,000 USD. Chị kế toán trưởng bảo em làm bút toán để xoá đi khoản thuế thu nhập hoãn lại kia đi mà em chưa biết hạch toán như thế nào cả,

Anh chị có thể bớt chút thời gian giúp em hạch toán và nói rõ hơn bản chất vấn đề được không em cám ơn annh chị nhiều nhé
Bạn vào đây tham khảo nha.http://www.webketoan.vn/news/index.php?module=news&function=detail&cat_id=20&id=350
 
T

tran nguyen minh duc

Guest
27/1/10
17
0
0
tphcm
nay em co the noi ketoan truong cua em co ngon thi lam di nhe hehehe tuy nhien du lieu em dua ra la khong du du lieu de anh lam, nen anh cho em mot vi du nhu the nay de em ap dung vao cong ty nhe:
Năm 2005/2006
Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai la:
Tai san thue thu nhap hoan lai phai tra
No TK 243: 1260
Co TK 8212: 1260
So du tai san Thue TNDN hoan lai 31/12/2005: 1.260
So du tai san Thue TNDN hoan lai 31/12/2006: 2.520

Năm 2007
Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai la:
Tai san thue thu nhap hoan lai phai tra
No TK 8212: 140
Co TK 243: 140
Năm 2008
Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai la:
Tai san thue thu nhap hoan lai phai tra
No TK 8212: 1260
co TK 243: 1260
So du tai san Thue TNDN hoan lai 31/12/2006: 2.520
So du tai san Thue TNDN hoan lai 31/12/2007: 2.380
So du tai san Thue TNDN hoan lai 31/12/2008: 1.120
Năm 2009/2010
Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai la:
Tai san thue thu nhap hoan lai phai tra
No TK 8212: 560
co TK 243: 560
So du tai san Thue TNDN hoan lai 31/12/2008: 1.120
So du tai san Thue TNDN hoan lai 31/12/2009: 560
So du tai san Thue TNDN hoan lai 31/12/2010: 0
No phai theo quy trinh nhu the chu lam sao tu xoa but toan day duoc em. Chuc em thanh cong
 
D

dinh ngoc trang

Guest
29/10/09
29
0
0
35
HCMC
Em nghĩ có thể xoá bút toán tài sản thuế TNDN hoãn lại trong trường hợp như sau:
doanh nghiệp được trả tiền thuê 1 lần cho 2 năm: 200, theo số liệu kế toán thì phân bổ mỗi năm là 100, nhưng cơ quan thuế tính 1 năm là : 200.
Vì vậy nên lợi nhuận chịu thuế theo cơ quan thuế cao hơn theo số liệu kế toán, và năm sau giảm đi, tức là kế toán đã nộp hộ cho năm sau.
Phần chênh lệch tạm thời đó tính vào tài sản thuế TNDN hoãn lại: Nợ 243/có 821(2).Năm sau nhận được tiền thuê nhà, cuối năm phải điều chỉnh giảm tài sản thuế TNDN hoãn lại (hoàn nhập): Nợ 821(2)/Có 243. Như vậy thì bút toán kia sẽ bị xoá.
 

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA