Khấu hao TSCĐ chưa sử dụng thì xử lí như thế nào

  • Thread starter penun
  • Ngày gửi
P

penun

Guest
2/2/10
2
0
0
35
âuh noi
các anh chị ơi , cho em hỏi công ty em mua một TSCĐ hoá đơn ghi vào tháng 6 /2008.nhưng tới tháng 1/2009 TSCĐ này mới được đưa vào sử dụng cho mục đích sản xuất.Theo như em được biết từ tháng 6/2008 tới 1/2009 vẫn phải trích khấu hao cho TS này và cho vào chi phí khác, và ko được tính trừ vào thu nhập chịu thuế. Vậy khoản chi phí này cuối kì sẽ hạch toán vào đâu ? liệu em có thể xử lí đơn giản bằng cách chỉ tính khấu hao bắt đầu từ tháng 1/2009 ko ? huhu rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị , em đag cần gấp lắm
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

Dung Hoang Van

Guest
4/8/05
14
0
0
Hanoi
các anh chị ơi , cho em hỏi công ty em mua một TSCĐ hoá đơn ghi vào tháng 6 /2008.nhưng tới tháng 1/2009 TSCĐ này mới được đưa vào sử dụng cho mục đích sản xuất.Theo như em được biết từ tháng 6/2008 tới 1/2009 vẫn phải trích khấu hao cho TS này và cho vào chi phí khác, và ko được tính trừ vào thu nhập chịu thuế. Vậy khoản chi phí này cuối kì sẽ hạch toán vào đâu ? liệu em có thể xử lí đơn giản bằng cách chỉ tính khấu hao bắt đầu từ tháng 1/2009 ko ? huhu rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị , em đag cần gấp lắm

TSCD thực hiện trích khấu hao bắt đầu từ ngày ghi tăng TSCĐ. CF khấu hao từ 6/08 -12/08 tính vào chi phí quản lý của DN, còn từ ngày 1/09 khi ts tham gia vào sx tính vào chi phí sản xuất ( TK 627)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA