Khấu hao nhanh như thế nào để đúng

  • Thread starter namkt
  • Ngày gửi
namkt

namkt

Trung cấp
13/9/06
154
0
16
hanoi
Việc khấu hao nhanh theo quy định thì không bàn đến nhưng có vấn đề phát sinh nhờ ae trao đổi:
+ VD có tài sản hình thành 2019 với khung khấu hao từ 6-10 năm và đc chọn khấu hao 6 năm
+ năm 2019 có lợi nhuận cao nên khấu hao nhanh
Có ý kiến của Tổng cục Thuế cho rằng Như vậy tài sản đó chỉ có khấu hao 5 năm là ngoài khung khấu hao do đó trường hợp này không được khấu hao nhanh
XIn hỏi có ae nào đã gặp trường hợp như này chưa
Mình thì bao nhiêu lần quyết toán thuế cũng khấu hao mức nhanh nhất và khấu hao nhanh nhưng chưa bị loại khỏi chi phí bao h
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,700
1,381
113
50
TP.HCM
Việc khấu hao nhanh theo quy định thì không bàn đến nhưng có vấn đề phát sinh nhờ ae trao đổi:
+ VD có tài sản hình thành 2019 với khung khấu hao từ 6-10 năm và đc chọn khấu hao 6 năm
+ năm 2019 có lợi nhuận cao nên khấu hao nhanh
Có ý kiến của Tổng cục Thuế cho rằng Như vậy tài sản đó chỉ có khấu hao 5 năm là ngoài khung khấu hao do đó trường hợp này không được khấu hao nhanh
XIn hỏi có ae nào đã gặp trường hợp như này chưa
Mình thì bao nhiêu lần quyết toán thuế cũng khấu hao mức nhanh nhất và khấu hao nhanh nhưng chưa bị loại khỏi chi phí bao h
Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC đề cập:
“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:
d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng..). Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện).
Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ đối với một số tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.”

Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC đề cập:
"2. Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp:
a) Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.
Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.
3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.
4. Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp."

Như vậy, mỗi TSCĐ chỉ được 1 lần thay đổi PP khấu hao, nếu DN đã lựa chọn khấu hao nhanh thì phải áp dụng nhất quán và trong suốt quá trình sử dụng. Những năm DN áp dụng khấu hao nhanh mà không có lãi thì phần khấu hao vượt quy định sẽ bị loại khi tính thuế. Chứ không phải năm nào có lãi thì áp dụng KH nhanh, lỗ lại quay về bình thường.

"Có ý kiến của Tổng cục Thuế cho rằng Như vậy tài sản đó chỉ có khấu hao 5 năm là ngoài khung khấu hao do đó trường hợp này không được khấu hao nhanh" => Câu này thiếu dữ kiện nên mình không bình luận thêm.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA