Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính, v/v sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính

  • Thread starter River Plate
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài chính, v/v sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính về thuế TNCN và các biểu mẫu kê khai thuế TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính.

Mời các bạn xem tại đây: http://webketoan.vn/forum/showthread.php?t=82974.

Thân
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều