Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính, v/v sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính

  • Thread starter River Plate
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài chính, v/v sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính về thuế TNCN và các biểu mẫu kê khai thuế TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính.

Mời các bạn xem tại đây: http://webketoan.vn/forum/showthread.php?t=82974.

Thân
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Webketoan PRO

Xem nhiều