Miễn giảm thuế TNDN

  • Thread starter Vu Thanh Tung
  • Ngày gửi
V

Vu Thanh Tung

Guest
Các bác cho em hỏi:
1.Khi mình xác định chi phí thuế TNDN phải nộp thì định khoản: Nợ TK 821/ Có TK 3334. Vậy khi mình được miễn giảm thuế TNDN thì định khoản: Nợ TK 3334/ Có TK 821??? Em ví dụ:
Thuế TNDN phải nộp năm 2009 là 30000000 đ. theo Quy định mới, DN được giảm 30% . Vậy ta định khoản
Nợ TK 821: 30000000
Có TK 3334: 30000000
Giảm thuế: Nợ TK 3334: 9000000/ Có TK 821: 9000000
Nộp thuế : Nợ TK 3334: 21000000/ Có TK 1111: 21000000
2.Lãi phải trả khoản vay ngân hàng trong kỳ là 10.000.000đ. Giả sử Số tiền lãi phải trả được Nhà nước hỗ trợ là 10% ( tức là 1000.000đ) thì ta định khoản như thế nào?
Theo em:
Nợ TK 635: 10.000.000đ
Có TK 1111: 9000.000đ
Có TK 711: 1000.000đ
Có gì sai các bác chỉ giúp!
Thanks!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA