Mau 05A/BK- Quyết toán thuế TNCN

  • Thread starter tranthihuong259
  • Ngày gửi
T

tranthihuong259

Sơ cấp
23/2/10
20
0
0
37
Hà Nội
Cho mình hỏi về cách ghi các chỉ tiêu trong mẫu 05A/BK-TNCN - Theo TT 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010
- Thứ nhất: chỉ tiêu [14] "Số thuế TNCN đã khấu trừ: là số thuế cơ quan chi trả đã khấu trừ của từng cá nhân.
Trường hợp đơn vị chi trả thu nhập thực hiện quyết toán cho những cá nhân cư trú chỉ nhận thu nhập tại 1 đơn vị chi trả thì thực hiện xác định lại nghĩa vụ thuế của cá nhân theo các công thức:
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Tổng các khoản giảm trừ
Thuế phải nộp = Thu nhập tính thuế * Biểu thuế lũy tiến
Thuế miễn giảm = Thuế phải nộp * (TNCT làm căn cứ tính giảm thuế/ Thu nhập chịu thuế) * 50%
Thuế còn phải nộp = Thuế phải nộp – Thuế miễn giảm. "
Theo như mình hiểu chỉ tiêu [14] là số thuế cơ quan chi trả đã khấu trừ vào lương của từng cá nhân để nộp vào NSNN rồi chứ sao lại có đoạn sau là sao nhỉ? mình nghĩ đoạn sau là để tính ra chỉ tiêu [15] chứ sao lại cho vào hướng dẫn của chỉ tiêu [14] nhỉ?
- thứ hai : theo như hướng dẫn trên: thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế [08] - tổng các khoản giảm trừ
+ theo hướng dẫn về chỉ tiêu [08] trong 05A đó thì "Thu nhập chịu thuế: là tổng số các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân. Bao gồm cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế." như vậy trong trường hợp này bao gồm luôn cả tháng lương thứ 13.
Theo TT 160 "Đối với các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 (như tiền thưởng năm, tiền thưởng tháng lương thứ 13, ...) thì thu nhập làm căn cứ xác định số thuế được miễn là 50% số tiền thưởng này" => Như vậy trong trường hợp này thì thu nhâp tính thuế phải trừ đi 50% khoản lương thứ 13 nữa để từ đó tính ra thuế phải nộp = thu nhập tính thuế * biểu thuế luỹ tiến.
Nếu không thì chỉ tiêu [08] phải ghi như thế nào để tính ra số thuế phải nộp chứ nhỉ?
Mình hok hiểu cách ghi các chỉ tiêu này, bạn nào biết chỉ giúp mình với. Tks:angel:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tranthihuong259

Sơ cấp
23/2/10
20
0
0
37
Hà Nội
Mình muốn hỏi thêm như công ty mình có người ký hợp đồng lao động từ tháng 09/2008- 09/2009 -> như vậy từ tháng 1-09/2009 bên mình sử dụng biểu thuế luỹ tiến từng phần để tính ra số thuế TNCN phải khấu trừ. Nhưng bắt đầu từ tháng 10/2009 bên mình ký hợp đồng lao động part time, trả lương theo vụ việc -> mình khấu trừ 10% lương của người này. Như vậy khi quyết toán thuế TNCN mình sử dụng 05A cho thời gian từ tháng 7-9 và 05B cho thòi gian từ tháng 10-12/2009 hok biết có đúng hok? Chỉ giúp mình với
 

Similar threads

chudinhxinh
Trả lời
0
Lượt xem
6K
Thuế TNCN
chudinhxinh
chudinhxinh
T
Trả lời
2
Lượt xem
4K
Thuế TNCN
thachphamvt
T
Phần mềm BRAVO
Trả lời
0
Lượt xem
27K
Thuế TNCN
Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO
Trả lời
0
Lượt xem
22K
Thuế TNCN
Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA