Xuất hoá đơn cho công trình đã hoàn thành

  • Thread starter muadonghettuyet
  • Ngày gửi
muadonghettuyet

muadonghettuyet

Guest
17/2/09
52
0
6
Ha Long
1- Cty em là bên thi công công trình, đã hoàn thành công trình A của Ban Qlý dự án công trình của tỉnh và có hồ sơ quyết toán công trình vào tháng 8 năm 2009, thời gian bảo hành công trình là 1 năm, bên cty em chưa xuất hoá đơn, khi nào hết thời gian bảo hành công trình mới xuất hoá đơn có vấn đề gì ko vì bên Ban Qlý Dự án chưa yêu cầu xuất hoá đơn ?
2- Bên em đang thi công 1 công trình B của Qlý dự án công trình huyện từ tháng 11/2009 đến hết tháng 04/2010, đã có hồ sơ thanh toán giai đoạn 1 vào tháng 01/2010, phần chi phí nhân công cho công trình này trong năm 2009 chưa có con số cụ thể (Tổ Công nhân này chỉ tạm ứng lương thôi). Vậy làm lương cho Tổ công nhân này trong năm 2009 như thế nào từng tháng cho hợp lý ạ ? (Ví dụ như số tiền theo hồ sơ thanh toấn giai đoạn 1 tổng là 1 số C nào đó)
Các anh chị giúp em với ! Em mới làm trong ty Xây dựng nên còn rát nhiều điều ko hiểu. Em cảm ơn !
Mail của em là: Cucbaitho@gmail.com
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,510
81
48
TÂY NAM BỘ
1- Cty em là bên thi công công trình, đã hoàn thành công trình A của Ban Qlý dự án công trình của tỉnh và có hồ sơ quyết toán công trình vào tháng 8 năm 2009, thời gian bảo hành công trình là 1 năm, bên cty em chưa xuất hoá đơn, khi nào hết thời gian bảo hành công trình mới xuất hoá đơn có vấn đề gì ko vì bên Ban Qlý Dự án chưa yêu cầu xuất hoá đơn ?
2- Bên em đang thi công 1 công trình B của Qlý dự án công trình huyện từ tháng 11/2009 đến hết tháng 04/2010, đã có hồ sơ thanh toán giai đoạn 1 vào tháng 01/2010, phần chi phí nhân công cho công trình này trong năm 2009 chưa có con số cụ thể (Tổ Công nhân này chỉ tạm ứng lương thôi). Vậy làm lương cho Tổ công nhân này trong năm 2009 như thế nào từng tháng cho hợp lý ạ ? (Ví dụ như số tiền theo hồ sơ thanh toấn giai đoạn 1 tổng là 1 số C nào đó)
Các anh chị giúp em với ! Em mới làm trong ty Xây dựng nên còn rát nhiều điều ko hiểu. Em cảm ơn !
Mail của em là: Cucbaitho@gmail.com

1. Đơn vị bạn phải tranh thủ xuất hoá đơn không chờ đến hết thời gian bảo hành được.

Bạn xem cái này:
Thông tư 129:
- Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền

...và cái này :
Thông tư 130:
3.11. Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu
(không xuất hoá đơn tại thời điểm công trình hoàn thành bàn giao... là đơn vị chiếm dụng tiền thuế của NN,...đây là kết luận của Kiểm toán Nhà nước KV9 tại TG đối với một DN ngành XD)

2. Làm bảng tạm ứng lương hàng tháng.
 
D

dinhngai2007

Guest
27/1/08
3
0
0
Kontum
1- Cty em là bên thi công công trình, đã hoàn thành công trình A của Ban Qlý dự án công trình của tỉnh và có hồ sơ quyết toán công trình vào tháng 8 năm 2009, thời gian bảo hành công trình là 1 năm, bên cty em chưa xuất hoá đơn, khi nào hết thời gian bảo hành công trình mới xuất hoá đơn có vấn đề gì ko vì bên Ban Qlý Dự án chưa yêu cầu xuất hoá đơn ?
2- Bên em đang thi công 1 công trình B của Qlý dự án công trình huyện từ tháng 11/2009 đến hết tháng 04/2010, đã có hồ sơ thanh toán giai đoạn 1 vào tháng 01/2010, phần chi phí nhân công cho công trình này trong năm 2009 chưa có con số cụ thể (Tổ Công nhân này chỉ tạm ứng lương thôi). Vậy làm lương cho Tổ công nhân này trong năm 2009 như thế nào từng tháng cho hợp lý ạ ? (Ví dụ như số tiền theo hồ sơ thanh toấn giai đoạn 1 tổng là 1 số C nào đó)
Các anh chị giúp em với ! Em mới làm trong ty Xây dựng nên còn rát nhiều điều ko hiểu. Em cảm ơn !
Mail của em là: Cucbaitho@gmail.com
Như thế là bạn đã chiếm dụng tiền thuế của công trình A (Chuẩn bị nộp phạt đi)bạn phải xuất hóa đơn thại thời điểm tháng 8(Quyết toán công trình) Sau khi hết thời gian bảo hành trường hợp tăng hay giảm khối lượng bạn xuất hóa đơn điều chỉnh.
Công trình B kéo dài 02 năm tài chính năm 2010 mới quyết toán chi phí cho công trình có hay không cũng nằm cả TK154 (Điều kiện để điều chỉnh LN cho năm 2009). Chi phí nhân công bạn phải làm bảng lương cho họ chứ không thể cho tạm ứng vì sang năm 2010 bảng lương 2009 thì làm thế nào được.
 
muadonghettuyet

muadonghettuyet

Guest
17/2/09
52
0
6
Ha Long
1. Đơn vị bạn phải tranh thủ xuất hoá đơn không chờ đến hết thời gian bảo hành được.

Bạn xem cái này:


...và cái này :

(không xuất hoá đơn tại thời điểm công trình hoàn thành bàn giao... là đơn vị chiếm dụng tiền thuế của NN,...đây là kết luận của Kiểm toán Nhà nước KV9 tại TG đối với một DN ngành XD)

2. Làm bảng tạm ứng lương hàng tháng.
Tổng hợp KL hoàn thành ghi:
Giá trị dự toán XD trước thuế: 777.426.508
Thuế GTGT : 77.742.651
Giá trị dự toán XD sau thuế: 855.169.15
CP XD nhà tạm để ở và điều hành thi công: 17.103.383
Cộng (Gxd + Gxdnt) : 872.272.542
Vậy bên em phải xuất hoá đơn là 872.272.542 (đã bao gồm cả thuế) phải ko ạ ?
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,510
81
48
TÂY NAM BỘ
Tổng hợp KL hoàn thành ghi:
Giá trị dự toán XD trước thuế: 777.426.508
Thuế GTGT : 77.742.651
Giá trị dự toán XD sau thuế: 855.169.15
CP XD nhà tạm để ở và điều hành thi công: 17.103.383
Cộng (Gxd + Gxdnt) : 872.272.542
Vậy bên em phải xuất hoá đơn là 872.272.542 (đã bao gồm cả thuế) phải ko ạ ?

Xuất hoá đơn theo giá trị hợp đồng cộng với giá trị phần phát sinh thêm (nếu có) với chủ đầu tư (xem kỷ hồ sơ quyết toán công trình đã được duyệt)
 
muadonghettuyet

muadonghettuyet

Guest
17/2/09
52
0
6
Ha Long
Em xem trong hồ sơ quyết toán có thêm chi phí khác (CP khảo sát, lập báo cáo KT, CP thẩm tra,...) là 62.836.245, nhưng những chi phí này cty em đâu có được Chủ đầu tư thanh toán ?
 
D

dinhngai2007

Guest
27/1/08
3
0
0
Kontum
Em xem trong hồ sơ quyết toán có thêm chi phí khác (CP khảo sát, lập báo cáo KT, CP thẩm tra,...) là 62.836.245, nhưng những chi phí này cty em đâu có được Chủ đầu tư thanh toán ?

Giá trị thanh toán của bạn là giá trị xây lắp, căn cứ biên bản nghiệm thu giữa đơn vị bạn với đơn vị TVGS; chủ đầu tư về khối lượng xây lắp hoàn thành sẽ được thanh toán. Bạn lập phiếu giá thanh toán nộp chủ đầu tư và xuất hóa đơn theo phiếu giá thanh toán khối lượng hoàn thành để chủ đầu tyư thanh toán cho đơn vị bạn và chủ đầu tư sẽ giữ lại 5% bảo hành, xong bảo hành nếu không trục trặc bạn sẽ được thanh toán hết và thanh lý hợp đồng
 
L

le n.t.huong

Trung cấp
12/9/05
59
0
6
43
Ha Noi
Theo mình được biết thì khi công trình được nghiệm thu vào T10/2008, nhưng bên chủ đầu tư chưa yêu cầu xuất hoá đơn thì đơn vị có thể hạch toán doanh thu ghi nhận trước trên sổ sách N337/C511.
Khi chủ đầu tư yêu cầu xuất hoá đơn vào T3/2009 thì hạch toán N131/C337, 3331.
Nhưng mình
vẫn thắc mắc là doanh thu ghi nhận trước này có phải kê khai trên tờ khai thuế GTGT T10/2008 không ?
 
congturung

congturung

Trung cấp
22/7/09
74
0
0
sơn la
1. Đơn vị bạn phải tranh thủ xuất hoá đơn không chờ đến hết thời gian bảo hành được.

Bạn xem cái này:


...và cái này :

(không xuất hoá đơn tại thời điểm công trình hoàn thành bàn giao... là đơn vị chiếm dụng tiền thuế của NN,...đây là kết luận của Kiểm toán Nhà nước KV9 tại TG đối với một DN ngành XD)

2. Làm bảng tạm ứng lương hàng tháng.
thành thạt phải công nhận là đơn vị của bạn đã phạm lỗi chiếm dung tiền thuế của đơn vị bạn nhận thi công bạn phải xuất ngay hoá đơn đi
 
L

le n.t.huong

Trung cấp
12/9/05
59
0
6
43
Ha Noi
Theo mình được biết thì khi công trình được nghiệm thu vào T10/2008, nhưng bên chủ đầu tư chưa yêu cầu xuất hoá đơn thì đơn vị có thể hạch toán doanh thu ghi nhận trước trên sổ sách N337/C511.
Khi chủ đầu tư yêu cầu xuất hoá đơn vào T3/2009 thì hạch toán N131/C337, 3331.
Nhưng mình
vẫn thắc mắc là doanh thu ghi nhận trước này có phải kê khai trên tờ khai thuế GTGT T10/2008 không ?
Không bạn nào trả lời giúp mình sao !
 
muadonghettuyet

muadonghettuyet

Guest
17/2/09
52
0
6
Ha Long
Không bạn nào trả lời giúp mình sao !
Khi bạn chưa xuất hoá đơn thì ko thể kê khai thuế trên tờ khai thuế GTGT vì hoá đơn đã xuất đâu mà khai chứ !
 
muadonghettuyet

muadonghettuyet

Guest
17/2/09
52
0
6
Ha Long
Giá trị thanh toán của bạn là giá trị xây lắp, căn cứ biên bản nghiệm thu giữa đơn vị bạn với đơn vị TVGS; chủ đầu tư về khối lượng xây lắp hoàn thành sẽ được thanh toán. Bạn lập phiếu giá thanh toán nộp chủ đầu tư và xuất hóa đơn theo phiếu giá thanh toán khối lượng hoàn thành để chủ đầu tyư thanh toán cho đơn vị bạn và chủ đầu tư sẽ giữ lại 5% bảo hành, xong bảo hành nếu không trục trặc bạn sẽ được thanh toán hết và thanh lý hợp đồng
Mình có hỏi bên BQL Dự án công trình - Chủ đầu tư thì họ nói họ chưa có quyết định chính thức quyết toán, khi nào phòng Tài chính bên chủ đầu tư có quyết định hoàn thành hồ sơ quyết toán chính thức mới y/c bên mình xuất hoá đơn. Vậy là đúng hay sai ? Chủ đầu tư là đơn vị nhà nước, sử dụng ngân sách nhà nước mà làm vậy có đúng ko ?
 
N

natravico

Trung cấp
12/10/09
53
0
6
37
Bắc Ninh
ko, tháng 3 ban mới N131/C337, 3331 mà!
 
Webketoan PRO

Xem nhiều