kế toán tiền thưởng cho Đoàn TN

  • Thread starter HuongLV
  • Ngày gửi

811 lượt xem

H

HuongLV

Sơ cấp
27/11/09
17
0
0
Hà Nội
Trích quỹ lương để thưởng cho Đoàn TN có đúng không hay là phải trích từ quỹ nào?
 

Thành viên trực tuyến

  • Nguoibanvang
  • chucsoho
  • UrassYaYa
  • thukimtrang
  • vyngantype
  • NMai2005
  • xediengiatot

TEXT LINK

Xem nhiều