Quyết toán thuế năm 2009

  • Thread starter Besoi
  • Ngày gửi

1132 lượt xem

B

Besoi

Sơ cấp
20/5/08
17
0
1
37
thanh hoa
Có ai làm ở Chi Cục Thuế Bình Tân không? cho em hỏi 1 tý.
Quyết toán thuế năm và báo cáo tài chính năm 2009 Chi Cục Thuế Bình Tân có yêu cầu làm Bảng tổng hợp thu nhập tiền lương của nhân viên, có phải lập bảng tổng hợp hợp đồng kinh tế năm và bảng tổng hợp nhập xuất tồn không?
Xin cảm ơn các anh, chị đồng nghiệp!
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
81
48
TÂY NAM BỘ
Có ai làm ở Chi Cục Thuế Bình Tân không? cho em hỏi 1 tý.
Quyết toán thuế năm và báo cáo tài chính năm 2009 Chi Cục Thuế Bình Tân có yêu cầu làm Bảng tổng hợp thu nhập tiền lương của nhân viên, có phải lập bảng tổng hợp hợp đồng kinh tế năm và bảng tổng hợp nhập xuất tồn không?
Xin cảm ơn các anh, chị đồng nghiệp!
Không phải nộp những bảng như bạn nói cho năm 2009.
(Tôi đã nộp BC năm 2009 cho CCT.Bình Tân ngày 24/02/2010 trong hồ sơ không có những bàng trên)
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

TEXT LINK

Xem nhiều