Tính BHYT cho người lao động nước ngoài

  • Thread starter htllove
  • Ngày gửi
H

htllove

Guest
22/2/10
5
0
0
37
MINH HUNG
Chào các bác, các anh chị và các bạn (^ _ ^) !!!!
Theo Thông tư số 09/TTLT-BYT-TC ngày 11/08/2009 hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế và Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009 thì người lao động là người nước ngoài làm việc tạo Việt Nam thì ngày 1/1/2010 phải trích nộp BHYT là 2% - CP cty nộp, 1% - trừ lương người lao động. Nhưng hiện tại cơ quan Bảo hiểm y tế nơi công ty e làm việc kg có thông báo về việc này và cũg kg hướng dẫn cụ thể doanh nghiệp phải làm những thủ tục đăng ký như thế nào ? Vậy công ty e có tự tính và nộp BHYT cho người lao động nước ngoài kg?
 
V

Vo Thi Xuan Han

Sơ cấp
16/6/09
36
0
0
Q4
Chào các bác, các anh chị và các bạn (^ _ ^) !!!!
Theo Thông tư số 09/TTLT-BYT-TC ngày 11/08/2009 hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế và Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009 thì người lao động là người nước ngoài làm việc tạo Việt Nam thì ngày 1/1/2010 phải trích nộp BHYT là 2% - CP cty nộp, 1% - trừ lương người lao động. Nhưng hiện tại cơ quan Bảo hiểm y tế nơi công ty e làm việc kg có thông báo về việc này và cũg kg hướng dẫn cụ thể doanh nghiệp phải làm những thủ tục đăng ký như thế nào ? Vậy công ty e có tự tính và nộp BHYT cho người lao động nước ngoài kg?

Em tham khảo thêm công văn 3686/BHXH-BT ngày 14/10/2009 của BHXH Việt Nam V/v hướng dẫn thu Bảo hiểm Y Tế


Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,
Ban Cơ yếu Chính phủ​

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Thông tư Liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế - Tài Chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn cụ thể một số nội dung về mức thu BHYT như sau:
1. Người lao động là người nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp là đối tượng có trách nhiệm đóng BHYT (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư Liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế - Tài Chính hướng dẫn thực hiện BHYT). Tiền lương, tiền công tháng đóng BHYT của đối tượng này là mức tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động.
Phương pháp ghi mẫu biểu: Khi đơn vị lập danh sách lao động đóng BHXH bắt buộc, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) mẫu số 02a-TBH và danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT và BHTN mẫu số 03a-TBH, dòng người lao động là người nước ngoài ghi vào cột ghi chú (Người nước ngoài chỉ đóng BHYT).
2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi theo quy định của pháp luật về BHXH thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHYT nhưng vẫn được tính vào thời gian tham gia BHYT liên tục để hưởng chế độ BHYT (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 của Luật BHYT).
3. Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì căn cứ đóng BHYT là tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có); không bao gồm khoản phụ cấp khu vực (quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật BHYT). Tiền lương này tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng.
4. Mức tiền công, tiền lương tối đa để tính mức đóng BHYT là 20 lần mức lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng (quy định tại khoản 5 Điều 14 của Luật BHYT).
Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động thực hiện nội dung nêu tại điểm 1 công văn này từ 01/10/2009; các điểm 2, 3, 4 của công văn này từ 01/7/2009.
5. Về hoa hồng đại lý: chưa chi hoa hồng đại lý đối với các khoản thu BHYT tự nguyện thông qua đại lý thu phát sinh từ ngày 01/10/2009 trở đi. Trường hợp đơn vị đã trích và chi hoa hồng đại lý thì phải thu hồi. Việc chi hoa hồng đại lý thu BHYT của đối tượng tự nguyện tham gia từ ngày 01/10/2009 trở đi chờ văn bản hướng dẫn của liên Bộ Y tế, Tài chính, khi đó BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn thực hiện.
Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn trên, quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam (Ban Thu) để được hướng dẫn, giải quyết./,

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đã ký
Nguyễn Đình Khương

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc
- Các Phó TGĐ;
- Các Ban CST, CSYT, KT; TTTT;
- Lưu VT, BT (02b).

+ Công văn số 3104/BHXH-PTHU ngày 23/10/2009 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh v/v hướng dẫn bổ sung thu BHYT, BHXH
http://www.bhxhtphcm.gov.vn/Document/3104-BHXH-PTHU0001.pdf

+ Công văn số 3268/BHXH-PTHU ngày 06/11/2009 của BHXH thành phố Hồ Chí Minh (sửa đổi, bổ sung phương thức thu BHYT đối với lao động người nước ngoài)
http://www.bhxhtphcm.gov.vn/Document/Default.aspx?ItemId=274

Tóm tắt Luật BHYT, Nghị định 62/CP và Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-TC

Chúc vui
 
Webketoan PRO

Xem nhiều