Xin mẫu Tờ khai tiền thuê đất

  • Thread starter Phi Thi Dinh
  • Ngày gửi

3325 lượt xem

Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Bạn nào có mẫu số 01-05/TTĐ tờ khai tiền thuê đất ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC_BTNMT, cho mình xin với. Cảm ơn nhiều
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều