Miễn giảm ăn ca?

  • Thread starter snowm5t5
  • Ngày gửi
S

snowm5t5

Sơ cấp
27/2/10
58
0
0
Da Nang
Đối với trường hợp tiền ăn ca mà nhận hai tháng trong 1 tháng thì có được tính miễn giảm cả hai tháng hay chỉ là một tháng thôi nhỉ?
ví dụ : Trong tháng 12/2009 Anh Nguyễn Văn H được nhận tiền ăn ca của cả hai tháng 11+12 là 1.000.000, số tiền miễn giảm đối với ăn ca là 550.000đ 1 tháng (vì lí do khách quan nên T11 a ấy chưa nhận tiền ăn ca T11), vậy cho e hỏi như vậy mình có được trừ tiền ăn ca miễn thuế của cả 2 tháng 11 + 12 do tháng 11 chưa trừ, hay là qua rồi thì k được tính & chỉ được trừ 1 tháng 12 mà thôi. Giúp e với nhé, gần hết hạn quyết toán rùi.
 
D

DucMej

Guest
21/2/09
34
0
0
Ha Noi
Tiền ăn ca đã không tính thuế thu nhập cá nhân thì hàng tháng bạn hạch toán thẳng vào 642, còn hạch toán vào 334 làm gì để cuối năm phải tính thuế. Số tiền chi trả cho người lao động trên mẫu 05 sẽ bằng nợ 334 trên bảng cân đối tài khoản đó.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều