Quyết toán thuế TNCN

  • Thread starter Vu Hai Anh
  • Ngày gửi
V

Vu Hai Anh

Sơ cấp
16/8/09
42
0
0
38
lam dong
Chào các bạn.
Luơng nhân viên duới 4tr thì vẫn phải kê khai quyết toán thuế TNCN.
Vậy mình kê khai theo mẫu số 05/KK-TNCN, Mục số [8] thì kê khai làm sao?Cty mình thành lập tháng 8 năm 2009 cho nên chưa kí hợp đồng cho ai cả, sang năm 2010 mới kí. Vậy để hoàn thành Quyết toán thuế TNCN mình phải kê khai theo những mẫu nào, bạn nào biết chỉ giùm mình với ha.
Cảm ơn các bạn nhiều lắm.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lamtientung

Cao cấp
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
Chào các bạn.
Luơng nhân viên duới 4tr thì vẫn phải kê khai quyết toán thuế TNCN.
Vậy mình kê khai theo mẫu số 05/KK-TNCN, Mục số [8] thì kê khai làm sao?Cty mình thành lập tháng 8 năm 2009 cho nên chưa kí hợp đồng cho ai cả, sang năm 2010 mới kí. Vậy để hoàn thành Quyết toán thuế TNCN mình phải kê khai theo những mẫu nào, bạn nào biết chỉ giùm mình với ha.
Cảm ơn các bạn nhiều lắm.
- Bạn kê vào mẫu 05A, mục 8 là tổng các khoản thu nhập phải chịu thuế của từng người
 
V

Vu Hai Anh

Sơ cấp
16/8/09
42
0
0
38
lam dong
- Bạn kê vào mẫu 05A, mục 8 là tổng các khoản thu nhập phải chịu thuế của từng người

Nhưng bạn ơi! Kê cả mẫu 05/Kk và mẫu 05A/KK phải không?
Mình ghi lương thực lãnh của từng người ứng với từng tháng làm việc của nhân viên phải không?
 
L

lamtientung

Cao cấp
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
Nhưng bạn ơi! Kê cả mẫu 05/Kk và mẫu 05A/KK phải không?
Mình ghi lương thực lãnh của từng người ứng với từng tháng làm việc của nhân viên phải không?
- Lấy tổng số TNCT đơn vị trả cho từng cá nhân vào phụ lục 05A (làm trên phần mềm HTKK 2.5 hoặc QTTNCN 1.0) còn TK 05 nó sẽ tự kết xuất sang mà, không phải nhập trực tiếp vào mẫu 05. ( TK QT mẫu 05 kèm theo các phụ lục )
 
V

Vu Hai Anh

Sơ cấp
16/8/09
42
0
0
38
lam dong
- Lấy tổng số TNCT đơn vị trả cho từng cá nhân vào phụ lục 05A .
Tại nhân viên cty mình làm việc không ổn định, toàn nhân viên thử việc không ah, có người làm được 1 tháng, có người làm được 2 tháng lại nghỉ. Mà trong bảng kê lại ghi rõ mẫu 05A là danh cho đối tượng có kí hợp đồng lao động, còn mẫu 05B thì cho đối tượng không kí hoạc hợp đồng dưới 3 tháng. Như vậy là sao nhỉ? mà thu nhập chịu thuế tính trên mức lương căn bản hay mức lương lãnh cuối cùng của nhân viên(vì cty mình còn nhiều khoản phụ cấp khác kèm theo lương lắm)
Giúp mình nhé.Cảm ơn bạn nhiều nhiều
 
L

lamtientung

Cao cấp
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
- Lấy tổng số TNCT đơn vị trả cho từng cá nhân vào phụ lục 05A .
Tại nhân viên cty mình làm việc không ổn định, toàn nhân viên thử việc không ah, có người làm được 1 tháng, có người làm được 2 tháng lại nghỉ. Mà trong bảng kê lại ghi rõ mẫu 05A là danh cho đối tượng có kí hợp đồng lao động, còn mẫu 05B thì cho đối tượng không kí hoạc hợp đồng dưới 3 tháng. Như vậy là sao nhỉ? mà thu nhập chịu thuế tính trên mức lương căn bản hay mức lương lãnh cuối cùng của nhân viên(vì cty mình còn nhiều khoản phụ cấp khác kèm theo lương lắm)
Giúp mình nhé.Cảm ơn bạn nhiều nhiều
- 05B kê những người lao động làm việc từ 3 tháng trở lại (diện tạm khấu trừ 10% tính từ 500.000đ/lần chi trả, bạn xem thêm phần này); còn lao động ổn định lập vào 05A.
- TNCN phần này đọc trong các TT hướng dẫn khá dài (bạn xem thêm ); có thể hiểu thế này: Tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất như tiền lương, tiền công mà CTy đã trả cho cá nhân trong khoảng thời gian từ 01/7 đến 31/12/2009; những khoản nào mà quy định không tính vào TNCN của cá nhân thì loại ra, còn lại đó là TNCT ( chưa trừ BHBB, giảm trừ gia cảnh, khuyến học, từ thiện ...). Sau trừ các khoản này (nếu có) thì ra thu nhập tính thuế và áp dụng theo biểu luỹ tiến (bạn nhớ tính bình quân 6 tháng theo HD tại CV 451 nhé )
 

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA