Quyết toán thuế năm 2009, cty trong gia đoạn đầu tư có nộp thuế TNDN trên TK 515?

  • Thread starter Trakhuc
  • Ngày gửi
T

Trakhuc

Guest
30/1/07
21
0
1
Bên kia sông
công ty trong trong giai đạon đầu tư,chưa có doanh thu thừ hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ có thu nhập khác từ lãi tiền gởi ngân hàng.theo quy định hiên nay thì công ty em có phải nộp thuế thu nhập dn trên khoản lãi này không.công ty em có được bù trừ khoản lãi này với khoản lỗ do chi phí phát sinh trong giai đoạn đầu tư hay ko?

pác nào biết , giup em với,em đang lúng túng không biết làm sao cho đúng đây,trong giai đoạn đầu tư mà ph?i n?p thu? trong khi v?n báo cáo l? , em th?y mau thu?n quá
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Công văn của Bộ Tài chính số 118/BTC-TCT ngày 5/01/2010 về việc ưu đãi thuế TNDN đối với lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay


Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế và doanh nghiệp hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004 đến hết ngày 31/12/2008. Tại các văn bản quy định chi tiết Luật thuế TNDN quy định:

- Điều 33 Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003, Điều 33 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 quy định một trong những điều kiện để được ưu đãi thuế TNDN là có dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

- Khoản 2 Điều 35, Điều 36 Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CP, Điều 34, Điều 35 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP quy định: thuế suất thuế TNDN ưu đãi được áp dụng từ khi cơ sở kinh doanh bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh; thời gian miễn, giảm thuế TNDN được tính kể từ khi cơ sở kinh doanh có thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên và căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7767/VPCP-KTTH ngày 03/11/2009, trường hợp trong các kỳ tính thuế năm 2004 - 2008, cơ sở kinh doanh (CSKD) thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa phát sinh doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế nhưng có phát sinh thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay thì khoản thu nhập này phải kê khai nộp thuế TNDN theo quy định hiện hành, không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN và không tính vào thời gian ưu đãi thuế TNDN (bao gồm cả thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN và thời gian miễn, giảm thuế TNDN).

Thời gian miễn, giảm thuế TNDN được tính từ khi CSKD có thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh được ưu đãi.

Thời gian áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi: được tính từ khi CSKD bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Từ kỳ tính thuế năm 2009, thực hiện theo quy định tại Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.
Bộ Tài chính thông báo để các Cục thuế được biết./.
Bộ Tài chính -Đỗ Hoàng Anh Tuấn
 
T

Trakhuc

Guest
30/1/07
21
0
1
Bên kia sông
Cảm ơn Vương Thu, theo cong văn trên thì từ năm 2009 theo nghị định 124 , TT 130.ma trong thông tư 130 thì theo mình hiểu là sẽ được bù trừ giữa hoạt dộng được hưởng ưu đãi thuế và hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế.nhưng công ty mình trong gia đoạn động đầu tư, hoạt động chính chua có phát sinh thu nhập thì có được bù trừ hay không?và nếu không được bù trừ thì mình phải vùa nộp thuế vùa báo cáo lỗ ah?nếu nhu vậy thì mẫu 03/tndn mình phải làm như thế nào?
Bạn nào đã gặp trường hợp nhu mình chưa?tư vấn dùm mình với
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Theo công văn trên mình gửi thì từ năm 2004-2008, khoản thu nhập từ lãi tiền gửi, tiền vay không được bù trừ với số lỗ phát sinh từ các hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế.

Nhưng từ năm 2009
Phần II-mục I- Điều 2.5.
Trường hợp trong kỳ tính thuế doanh nghiệp vừa có hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế vừa có hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và hoạt động kinh doanh không được ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.
Trường hợp hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế (trừ hoạt động chuyển nhượng bất động sản) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.
 
H

huyen026

Guest
29/12/10
2
0
1
Cao Bằng
Bù trừ lãi tiền gửi và lãi vay có được không?

Chào bạn! Đơn vị mình cũng đang trong giai đoạn đầu tư dự án Khu liên hợp gang thép, chưa phát sinh doanh nhưng phát sinh lãi tiền gửi và tiền vay. Theo ý kiến của BKS công ty thì có thể bù trừ lãi tiền vay và lãi tiền gửi. Vậy mình xin hỏi đơn vị bạn hạch toán thế nào? Sự trợ giúp của bạn xin gửi về huyen.gtcb999@gmail.com.
Trân trọng cảm ơn!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA