Mỗi tuần một chuyên đề

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  • Thread starter antin31382
  • Ngày gửi
A

antin31382

Sơ cấp
24/4/09
14
0
1
42
Huế
Cả nhà cho em hỏi tình huống này:
Ví dụ: lương anh Nguyễn Văn A là 1.000.000, khấu trừ BH là 75.000, thực nhận là 925.000.
Trường hợp này em hạch toán như sau:
1. Nợ TK 334: 925.000
Có TK 111: 925.000
2. Nợ TK 334:75.000
Có TK 338:75.000
3.Cuối kỳ em kết chuyển số tiền lương vào chi phí :
Nợ Tk 642: 1.000.000
Có TK 334:1.000.000
Em hạch toán như vậy có đúng không? Nếu sai thì phải hạch toán như thế nào?Anh chị giúp em với ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Cả nhà cho em hỏi tình huống này:
Ví dụ: lương anh Nguyễn Văn A là 1.000.000, khấu trừ BH là 75.000, thực nhận là 925.000.
Trường hợp này em hạch toán như sau:
1. Nợ TK 334: 925.000
Có TK 111: 925.000
2. Nợ TK 334:75.000
Có TK 338:75.000
3.Cuối kỳ em kết chuyển số tiền lương vào chi phí :
Nợ Tk 642: 1.000.000
Có TK 334:1.000.000
Em hạch toán như vậy có đúng không? Nếu sai thì phải hạch toán như thế nào?Anh chị giúp em với ?
Hoạch toán lương phải trả
N642/C334 : 1.000.000
Trích BHXH,BHYT
N334 :75.000
C3383 : 60.000
C3384 : 15.000
Chi trả lương
N334 : 925.000
C111,112 : 925.000
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA