Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

  • Thread starter phidoan
  • Ngày gửi
P

phidoan

Guest
29/8/03
23
0
0
www.thanhviet.com
Ngày 12/12/2003 Bộ Tài Chính đã ban hành Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ban hành Chế độ quản, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Ngày 22/12/2003 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp. Cùng ngày Bộ Tài Chính cũng đã ban hành Thông tư số 128/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp.

Các văn bản trên hiện có tại website của Bộ tài chính: Website
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA