Ko phải nộp VAT đầu ra thì có được khấu trừ VAT đầu vào không?

  • Thread starter TLX
  • Ngày gửi
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Mình muốn hỏi, đối với công ty thuộc lĩnh vực đào tạo (như kiểu trung tâm đào tạo các lớp nghiệp vụ đấu thầu, an toàn lao động...) thì khi xuất hoá đơn tài chính không có VAT. Vậy những hoá đơn đầu vào của công ty này (như là hoá đơn tiền điện, nước...) vẫn có VAT thì công ty có được khấu trừ không?
Xin chân thành cảm ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Mình muốn hỏi, đối với công ty thuộc lĩnh vực đào tạo (như kiểu trung tâm đào tạo các lớp nghiệp vụ đấu thầu, an toàn lao động...) thì khi xuất hoá đơn tài chính không có VAT. Vậy những hoá đơn đầu vào của công ty này (như là hoá đơn tiền điện, nước...) vẫn có VAT thì công ty có được khấu trừ không?
Xin chân thành cảm ơn!

Bạn tham khảo:
Thông tư 129/2008/BTC
c) Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
c.2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra.
........
c.9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc vào tính vào nguyên giá tài sản cố định theo quy định của pháp luật.

Nếu Cty chỉ KD những HHDV thuộc diện không chịu thuế GTGT (qui định tại Mục II, Phần A, TT 129) thì những hoá đơn đầu vào của Cty không được khấu trừ thuế GTGT.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA