Bảng tổng hợp kinh phí trong công ty xây lắp

  • Thread starter thanh nga 87
  • Ngày gửi
thanh nga 87

thanh nga 87

Thành viên ít truy cập
17/11/08
271
1
0
Dưới bầu trời bao la
Mình có bảng tổng hợp kinh phí như sau, sau khi mà bàn giao công trình cho khách
CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ
1.Chi phí vật liệu: 55.454.556
2.Chênh lệch vật liệu: 29.184.941
3.Chi phí NC: 30.672.681
CHI PHÍ TRỰC TIẾP
1.CPVL: 84.639.497
2.CPNC: 54.597.372
Cộng chi phí trực tiếp: 139.236.869
CHI PHI CHUNG: 8.354.212
GIÁ THÀNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG: 147.591.081
Giá trị dự toán xây lắp trước thuế: 147.591.081
THUẾ GTGT: 14.759.108
Giá trị dự toán xây dựng sau thuế: 162.350.189
CP xây nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công: 1.623.502
TỔNG CỘNG: 163.973.691
LÀM TRÒN: 163.974.000

Và xuất hóa đơn cũng bằng trị giá như trên: 163.974.000
Mình mới làm bên xây dựng, nên mình không biết làm từ đâu, ai giúp mình nhé:015:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Mình có bảng tổng hợp kinh phí như sau, sau khi mà bàn giao công trình cho khách
CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ
1.Chi phí vật liệu: 55.454.556
2.Chênh lệch vật liệu: 29.184.941
3.Chi phí NC: 30.672.681
CHI PHÍ TRỰC TIẾP
1.CPVL: 84.639.497
2.CPNC: 54.597.372
Cộng chi phí trực tiếp: 139.236.869
CHI PHI CHUNG: 8.354.212
GIÁ THÀNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG: 147.591.081
Giá trị dự toán xây lắp trước thuế: 147.591.081
THUẾ GTGT: 14.759.108
Giá trị dự toán xây dựng sau thuế: 162.350.189
CP xây nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công: 1.623.502
TỔNG CỘNG: 163.973.691
LÀM TRÒN: 163.974.000

Và xuất hóa đơn cũng bằng trị giá như trên: 163.974.000
Mình mới làm bên xây dựng, nên mình không biết làm từ đâu, ai giúp mình nhé:015:

CP xây dựng nhà tạm không có trong giá trị dự toán, chủ đầu tư có chấp nhận không (nhà tạm đơn vị thi công sẽ thu hồi khi CT hoàn thành)
Xuất hoá đơn thì lấy giá trị dự toán trước thuế + thuế GTGT = Giá trị hợp đồng (nếu như không có phần phát sinh thêm)

Bây giờ ý bạn muốn làm gì (xuất hoá đơn, tính giá thành, hạch toán, ghi sổ.....) thì người ta sẽ cho biết làm từ đâu !
 
thanh nga 87

thanh nga 87

Thành viên ít truy cập
17/11/08
271
1
0
Dưới bầu trời bao la
Mình muốn biết tính giá thành, hạch toán và ghi sổ bạn ạh, bạn có thể chỉ giúp mình được không?
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Mình muốn biết tính giá thành, hạch toán và ghi sổ bạn ạh, bạn có thể chỉ giúp mình được không?

Muốn tính giá thàng CT: căn cứ vào bảng tổng hợp vật tư (xuất dùng thực tế chứ không phải theo dự toán vật tư khi chào giá) nhân công...
Về HT: giống như SX, tổng hợp CP về 154 k/c 632 xác định GT...
 
N

nga vinh

Guest
26/5/10
1
0
0
ha noi
Mình có bảng tổng hợp kinh phí như sau, sau khi mà bàn giao công trình cho khách
CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ
1.Chi phí vật liệu: 55.454.556
2.Chênh lệch vật liệu: 29.184.941
3.Chi phí NC: 30.672.681
CHI PHÍ TRỰC TIẾP
1.CPVL: 84.639.497
2.CPNC: 54.597.372
Cộng chi phí trực tiếp: 139.236.869
CHI PHI CHUNG: 8.354.212
GIÁ THÀNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG: 147.591.081
Giá trị dự toán xây lắp trước thuế: 147.591.081
THUẾ GTGT: 14.759.108
Giá trị dự toán xây dựng sau thuế: 162.350.189
CP xây nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công: 1.623.502
TỔNG CỘNG: 163.973.691
LÀM TRÒN: 163.974.000

Và xuất hóa đơn cũng bằng trị giá như trên: 163.974.000
Mình mới làm bên xây dựng, nên mình không biết làm từ đâu, ai giúp mình nhé:015:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA