Báo cáo kiểm toán thay BCTC?

  • Thread starter songcham
  • Ngày gửi
S

songcham

Cao cấp
17/7/08
533
4
18
HCM
Theo hướng dẫn QTT TNDN năm 2009 của TCT tại CV353 ngày 29/01/2010 thì Hồ sơ QTT TNDN năm 2009 đại khái gồm:
1. Tờ khai QTT TNDN mẫu số 03/TNDN
2. Mẫu số 07/TNDN (có thêm đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc...)
3. Báo cáo tài chính năm.

Trong khi chờ đợi các cao thủ vật vã sữa chữa phi lợi nhuận các mẫu tờ khai, xin cho tôi hỏi về Báo cáo tài chính (BCTC):
- Trường hợp đã có Báo cáo kiểm toán thì ta nộp Tờ khai QTT cùng với Báo cáo kiểm toán này chứ không cần phải nộp BCTC riêng của đơn vị nữa phải không?
- Trường hợp phải nộp BCTC của đơn vị thì phải vào phần mềm HTKKT (Hành hạ kê khai thuế) để nhập liệu và in ra cho có mã vạch phải không?
- Ngoài ra, tôi còn được biết nhiều bạn làm cả Báo cáo tình hình nộp NSNN nữa. Vậy báo cáo này khu vực TPHCM có bắt buộc làm?

Cảm ơn các bạn quan tâm và chỉ giáo!
 
Webketoan PRO

Xem nhiều