Tài liệu: Mô tả công việc kế toán

 • Thread starter DangBN
 • Ngày gửi
D

DangBN

Guest
Gửi pác Gân bộ Mô tả công việc KÊ TOÁN. Mong giúp được cho pác và thành viên trong Web
 

Đính kèm

 • 5.1 Mo ta cong viec Giam doc tai chinh.doc
  61.5 KB · Lượt xem: 103
 • 5.2 Mo ta cong viec Ke toan truong.doc
  58 KB · Lượt xem: 121
 • 5.3 Mo ta cong viec Ke toan tong hop.doc
  59.5 KB · Lượt xem: 159
 • 5.4 Mo ta cong viec Ke toan cong no.doc
  83 KB · Lượt xem: 109
 • 5.5 Mo ta cong viec Ke toan ngan hang.doc
  63.5 KB · Lượt xem: 118
Khóa học Quản trị dòng tiền
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,406
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Một lần CHIA SẺ , ta HỌC thêm được ngàn lần KINH NGHIỆM
 

Đính kèm

 • 5.6 Mo ta cong viec Ke toan hang hoa.doc
  56.5 KB · Lượt xem: 92
 • 5.7 Mo ta cong viec Ke toan kho.doc
  57.5 KB · Lượt xem: 85
 • 5.8 Mo ta cong viec Ke toan XDCB và TSCD.doc
  57 KB · Lượt xem: 75
 • 5.9 Mo ta cong viec nghiep vu thue.doc
  60 KB · Lượt xem: 83
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,032
125
63
50
Hà nội
vnuni.net
Thêm từ hai2hai's collection

Cheers!
 

Đính kèm

 • MoTaCongViec_KeToan.rar
  410.2 KB · Lượt xem: 223
 • tochucketoan.rar
  324.5 KB · Lượt xem: 158

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA