Nộp báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế TNDN đối với doanh nghiệp nước ngoài

  • Thread starter h2162
  • Ngày gửi
H

h2162

Sơ cấp
26/6/08
8
0
1
Hà Nội
Cho mình hỏi, đối với doanh nghiệp nước ngoài, khi nộp báo cáo tài chính năm lên Cục thuế Hà Nội thì mang theo mấy bộ, báo cáo kiểm toán hay báo cáo làm từ phần mềm HTKK.
Ngoài Cục thuế thì doanh nghiệp còn phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan nào nữa.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA