Dư nợ tài khoản 3334

  • Thread starter lala12
  • Ngày gửi
L

lala12

Guest
25/3/09
9
0
0
Hà Nội
cty tớ tk 3334 dư nợ đầu kỳ là 7.000.000, thuế TNDN phát sinh phải nộp năm 2009 là 3.000.000 vậy dư nợ cuối kỳ là 4.000.000. Như vậy cty tớ có phải nộp thuế TNDN không?
 
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
cty tớ tk 3334 dư nợ đầu kỳ là 7.000.000, thuế TNDN phát sinh phải nộp năm 2009 là 3.000.000 vậy dư nợ cuối kỳ là 4.000.000. Như vậy cty tớ có phải nộp thuế TNDN không?
Dư nợ TK 3334 là cty bạn nộp thừa.
Bạn tham khảo phần này nhé.
1. Căn cứ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào Ngân sách Nhà nước hàng quý theo quy định, ghi:

Nợ TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Khi nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 111, 112,. . .

3. Cuối năm, khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính:

- Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211).

- Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch phải nộp thiếu, ghi:

Nợ TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)

Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Khi thực nộp số chênh lệch thiếu về thuế thu nhập doanh nghiệp vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có các TK 111, 112,. . .
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
L

lala12

Guest
25/3/09
9
0
0
Hà Nội
Điều đó có nghĩa là cty tớ đã nộp thừa nên năm nay ko phải nộp đúng ko bạn
Mà cq thuế sẽ nhìn váo chố dư nợ 3334 ở bảng cân đối số phát sinh để ko truy thu nữa đúng ko.
 
T

thuongdong

Trung cấp
29/12/08
58
0
6
Ngoại ô thành phố
Điều đó có nghĩa là cty tớ đã nộp thừa nên năm nay ko phải nộp đúng ko bạn
Mà cq thuế sẽ nhìn váo chố dư nợ 3334 ở bảng cân đối số phát sinh để ko truy thu nữa đúng ko.

đúng rồi cơ quan thuế sẽ tự cân đối số dư, bạn không cần nộp thêm đâu
 

Xem nhiều