chuyển giao GTCL có cần xuất hoá đơn không

  • Thread starter bega
  • Ngày gửi
B

bega

Trung cấp
18/2/06
109
0
16
358/9 dien bien phu
Công ty mình nhận 01 máy photo của đơn vị thành viên với công ty mình (khác MST) như sau :
- Nguyên giá : 10.852.000
- GTHM : 6.933.000
- GTCL : 3.919.000
Bên giao chỉ đưa cho bên nhận Biên bản bàn giao TSCĐ thôi, ngoài ra không có chứng từ gì hết.
Vì máy đã cũ nên công ty mình nhận về không ghi tăng TSCĐ.Ghi nhận GTCL và phân bổ tiếp. Các bạn cho mình hỏi Minh làm như vậy đúng không và công ty mình có cần bên giao xuất hoá đơn phần giá trị còn lại khg?
Theo như mình biết thì bên Công ty kia họ đã ghi giảm tài sản rồi.
Cảm ơn các bạn nhiều.
 

Xem nhiều