Lập bảng kê khai tổng hợp nghĩa vụ ngân sách

  • Thread starter vunhatthien09
  • Ngày gửi
V

vunhatthien09

Sơ cấp
27/8/09
11
0
0
38
Tp.HCM
Xin chào cả nhà!
Mong cả nhà giải đáp giúp vấn đề em đang phân vân sau đây:
Cty em làm thành lập vào tháng 4/2009.
Tháng 5/2009 có phát sinh số thuế GTGT phải nộp là 730.395 đ và em đã nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước.
Những tháng còn lại thì số thuế GTGT đầu vào của cty (Thuế hàng hóa dịch vụ mua vào + thuế của TSCĐ mua vào) > số thuế GTGT đầu ra nên không phát sinh số thuế GTGT phải nộp mà hàng tháng vẫn còn số thuế GTGT được khấu trừ.
Vậy ở cột phát sinh của năm nay em ghi số liệu 730.395 đ hay em ghi số thuế còn được khấu trừ của năm ở dạng số âm (ghi trong ngoặc đơn).
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

huongkhong3003

Guest
6/4/10
1
0
0
tphcm
Xin chào cả nhà!
Mong cả nhà giải đáp giúp vấn đề em đang phân vân sau đây:
Cty em làm thành lập vào tháng 4/2009.
Tháng 5/2009 có phát sinh số thuế GTGT phải nộp là 730.395 đ và em đã nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước.
Những tháng còn lại thì số thuế GTGT đầu vào của cty (Thuế hàng hóa dịch vụ mua vào + thuế của TSCĐ mua vào) > số thuế GTGT đầu ra nên không phát sinh số thuế GTGT phải nộp mà hàng tháng vẫn còn số thuế GTGT được khấu trừ.
Vậy ở cột phát sinh của năm nay em ghi số liệu 730.395 đ hay em ghi số thuế còn được khấu trừ của năm ở dạng số âm (ghi trong ngoặc đơn).
 
C

cocman

Sơ cấp
29/1/10
13
0
1
TP.HCM
Xin chào cả nhà!
Mong cả nhà giải đáp giúp vấn đề em đang phân vân sau đây:
Cty em làm thành lập vào tháng 4/2009.
Tháng 5/2009 có phát sinh số thuế GTGT phải nộp là 730.395 đ và em đã nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước.
Những tháng còn lại thì số thuế GTGT đầu vào của cty (Thuế hàng hóa dịch vụ mua vào + thuế của TSCĐ mua vào) > số thuế GTGT đầu ra nên không phát sinh số thuế GTGT phải nộp mà hàng tháng vẫn còn số thuế GTGT được khấu trừ.
Vậy ở cột phát sinh của năm nay em ghi số liệu 730.395 đ hay em ghi số thuế còn được khấu trừ của năm ở dạng số âm (ghi trong ngoặc đơn).

Đây là báo cáo năm mà bạn, nên nếu còn được khấu trừ thì bạn cứ ghi số âm chứ có sao đâu. Còn ở cột số đã nộp thì bạn ghi 730.395đ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA