Thuê đât trả tiền 1 lần (có giấy qsd đất thuê) có hạch toán làm tscd vh?

  • Thread starter chautiet
  • Ngày gửi
C

chautiet

Guest
16/11/07
21
0
1
TPHCM
Chào các anh chị!

theo Điều 4 mục 2đ QĐ206/2003/QĐ-BTC thì :
"Nguyên giá của tài sản cố định là quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn và quyền sử dụng đất lâu dài)
Trường hợp doanh nghiệp thuê đất thì tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận là tài sản cố định vô hình"

như vậy, nếu Ngân Hàng thuê đất 50 năm mà được trả tiền 1 lần, có giấy Chứng nhận QSD Đất Thuê thì có được coi là QSD Đất có thời hạn để hình thành nên TSCD Vô Hình hay ko? hay là vẫn đưa vào 242?

Theo em,nếu đã thuê đất trả tiền 1 lần,nhưng chưa XDCB (ko có tham gia HDKD) thì ko được trích chi phí (từ 242) hoặc Khấu hao (từ 213) sang chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ ,Mà phải trích vào 241 (được vốn hóa) cho đến khi XDCB hoàn thành,đưa vào sử dụng. Lúc đưa vào sử dụng,thì chi phí thuê đất mới được trích từ 242 (hoặc 213) sang CPSXKD trong kỳ. Như vậy có đúng ko các anh chị???

Chế độ quản lý Kế Toán ở Ngân Hàng và Doanh Nghiệp có hoàn toàn giống nhau hay ko? hay Ngân Hàng có quy định riêng cho TSCD?

Cám ơn các anh chị rất nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
moixuongnui

moixuongnui

Cao cấp
18/11/08
216
0
16
tphcm
Chào các anh chị!

theo Điều 4 mục 2đ QĐ206/2003/QĐ-BTC thì :
"Nguyên giá của tài sản cố định là quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn và quyền sử dụng đất lâu dài)
Trường hợp doanh nghiệp thuê đất thì tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận là tài sản cố định vô hình"

như vậy, nếu Ngân Hàng thuê đất 50 năm mà được trả tiền 1 lần, có giấy Chứng nhận QSD Đất Thuê thì có được coi là QSD Đất có thời hạn để hình thành nên TSCD Vô Hình hay ko? hay là vẫn đưa vào 242?

Theo em,nếu đã thuê đất trả tiền 1 lần,nhưng chưa XDCB (ko có tham gia HDKD) thì ko được trích chi phí (từ 242) hoặc Khấu hao (từ 213) sang chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ ,Mà phải trích vào 241 (được vốn hóa) cho đến khi XDCB hoàn thành,đưa vào sử dụng. Lúc đưa vào sử dụng,thì chi phí thuê đất mới được trích từ 242 (hoặc 213) sang CPSXKD trong kỳ. Như vậy có đúng ko các anh chị???

Chế độ quản lý Kế Toán ở Ngân Hàng và Doanh Nghiệp có hoàn toàn giống nhau hay ko? hay Ngân Hàng có quy định riêng cho TSCD?

Cám ơn các anh chị rất nhiều

Hiện nay khấu hao theo tt203 ngày 20/10/2009.
Theo tt203 thì thuê đất không đưa vào TSCD vô hình.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA