Xây lắp điện

  • Thread starter nhimcontim
  • Ngày gửi
N

nhimcontim

Guest
12/9/09
1
0
0
33
quang ninh
em đang là sinh viên thực tập ở công ty xay lắp điện.
1.Em muốn hỏi về việc tính KH TSCD được hạch toán như thế nào? Tại công ty có nhiều xí nghiệp và TCCD thuộc công ty, việc tính KH TSCD ở các xí nghiệp không được thực hiện. (mà em làm ví dụ về một công trình thuộc xí nghiệp).
2. Việc trích BHXH được tính cho toàn Cong ty. Chi phí nhân công sử dụng trực tiếp máy thi công được đưa vào TK 6271 vậy là đúng hay sai. Việc trả lương thì theo tiến độ thi công từng hạng mục.
3. Công ty sử dụng hình thức chứng từ - ghi sổ làm theo phần mềm kế toán. Nên khi em nghiên cứu thì thấy chứng từ ghi sổ được ghi vào cuối mỗi quý. Sổ chi tiết thì được theo năm và chi tiết cho mỗi quý. Sổ cái thì hạch toán theo quý.
Em mong mọi người giúp đỡ em. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!
 
T

thanhtruc_1978

Guest
2/3/07
6
0
1
Dam_Sen
em đang là sinh viên thực tập ở công ty xay lắp điện.
1.Em muốn hỏi về việc tính KH TSCD được hạch toán như thế nào? Tại công ty có nhiều xí nghiệp và TCCD thuộc công ty, việc tính KH TSCD ở các xí nghiệp không được thực hiện. (mà em làm ví dụ về một công trình thuộc xí nghiệp).
2. Việc trích BHXH được tính cho toàn Cong ty. Chi phí nhân công sử dụng trực tiếp máy thi công được đưa vào TK 6271 vậy là đúng hay sai. Việc trả lương thì theo tiến độ thi công từng hạng mục.
3. Công ty sử dụng hình thức chứng từ - ghi sổ làm theo phần mềm kế toán. Nên khi em nghiên cứu thì thấy chứng từ ghi sổ được ghi vào cuối mỗi quý. Sổ chi tiết thì được theo năm và chi tiết cho mỗi quý. Sổ cái thì hạch toán theo quý.
Em mong mọi người giúp đỡ em. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!

1. Cách tính khấu hao thì phức tạp, bạn tìm đọc QĐ206
2. Đối với nhân công trực tiếp : TK 622 là chi phí lương , TK6271 : các khoản trích thay lương.
3. Bạn có thể in sổ theo tháng, quý, 6 tháng...tuỳ theo qui mô của Công ty.

Chúc bạn tốt nghiệp loại ưu.
 

Xem nhiều