Mỗi tuần một chuyên đề

Hạch toán tiền lương và BHXH ???

  • Thread starter Small_candle
  • Ngày gửi
S

Small_candle

Trung cấp
10/4/03
121
0
16
HN
Truy cập trang
1/ Cty SC là 1 cty con trong 1 Corporation. Khi bổ nhiệm P.TGĐ của Corporation kiêm PTGĐ của Cty con nhưng chỉ đc ăn lương của Corporation thì sẽ hạch toán thế nào đây ?
2/ Trong trường hợp Thai sản, ng` LĐ nghỉ 4 tháng nhưg vẫn được hưởng nguyên lương thì SC vẫn hạch toán như bình thường phải ko ?
Nếu đã thu của NLĐ và chuyển tiền BH đầy đủ từ đầu quý, nhưg từ T9 NLĐ nghỉ TSản, ko phải nộp BHXH nữa, khoản tiền đã thu và nộp hộ NLĐ, SC sẽ phải xử lý thế nào (htoán, viết Phiếu chi ..... ) ???
Khi nào thì làm Bút toán xác định CP BHXH Cty phải trả (Nợ 642, Có 338) là hợp lý, cuối tháng, cuối quý, cuối năm, hay khi BHXH làm Đối chiếu ... ???
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ncc

Guest
1, Trường hợp lương Phó tgđ của công ty con do công ty con trả thì hạch toán qua quỹ lương của công ty cơn (TK 334). Nếu tiền lương do công ty mẹ trả, công tycon chỉ có nghĩa vụ chi hộ thì hạch toán qua tài khoản 136 - Phải thu nội bộ
2, NLĐ nghỉ nhưng vẫn hưởng lương thì vẫn hạch toán chi phí tiền lương như bình thường theo quy chế lao động của công tỵ
Các khoản thu hộ và nộp hộ cho NLĐ về BH vẫn viết phiếu chi bình thường và hạch toán công nợ phải thu NLĐ( tài khoản 1388 hoặc tài khoản 334)
3, Ở Việt Nam, cuối quý doanh nghiệp sẽ đối chiếu BHXH với cơ quan BhXH, khi có thông báo bhxh phải nộp thì sẽ hạch toán N642/C338
 
S

Small_candle

Trung cấp
10/4/03
121
0
16
HN
Truy cập trang
Nhưg ở đây Lương và BH của P.TGĐ là do cty mẹ trả thì SC sẽ hạch toán ra sao ?
 
S

Small_candle

Trung cấp
10/4/03
121
0
16
HN
Truy cập trang
Originally posted by Small_candle@Jan 3 2004, 04:21 AM
Trong trường hợp Thai sản, ng` LĐ nghỉ 4 tháng nhưg vẫn được hưởng nguyên lương thì SC vẫn hạch toán như bình thường phải ko ?
Nếu đã thu của NLĐ và chuyển tiền BH đầy đủ từ đầu quý, nhưg từ T9 NLĐ nghỉ TSản, ko phải nộp BHXH nữa, khoản tiền đã thu và nộp hộ NLĐ, SC sẽ phải xử lý thế nào (htoán, viết Phiếu chi ..... ) ???
Khi nào thì làm Bút toán xác định CP BHXH Cty phải trả (Nợ 642, Có 338) là hợp lý, cuối tháng, cuối quý, cuối năm, hay Ngày ghi trên Bảng đối chiếu BHXH ... ???
Trường hợp nghỉ TSản SC làm thế này có sai ko vậy
1/ THÁNG 7
+ Tính lương: N 642 : 100
C 334 : 100
+ Phát lương: N 334 : 82
C 111 : 82
+ Tiền BHXH Quý III thu của NLĐ: N 334 : 18
C 338 : 18
+ CPhí BHXH Quý III: N 642 : 51
C 338 : 51
+ Nộp BHXH Quý III: N 338 : 69
C 112 : 69
2/ THÁNG 8
+ Tính lương: N 642 : 100
C 334 : 100
+ Phát lương: N 334 : 100
C 111 : 100
3/ THÁNG 9: NLĐ nghỉ TS
+ Tính lương: N 642 : 100
C 334 : 100
+ Phát lương: N 334 : 100
C 111 : 100
4/ THÁNG 10: SC mới biết: 4 tháng nghỉ TS (T9-T12) NLĐ ko phải đóng BHXH :error , khi hoàn lại tiền BHXH cho NLĐ (6% đã thu của tháng 9) SC phải hạch toán thế nào đây ??? Còn Tiền BHXH nộp dư (tháng 9) phải xử lý thế nào ???
 
S

Small_candle

Trung cấp
10/4/03
121
0
16
HN
Truy cập trang
Nếu bây giờ SC sửa thành thu tiền BHXH của NLĐ theo từng tháng thì sẽ ko phát sinh khoản 6% của tháng 9 thu thừa của NLĐ, nhưg ko thu của NLĐ mà lại p/sinh nộp thừa, khi cán bộ thuế đến kiểm tra có vấn đề gì ko ?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA