Mỗi tuần một chuyên đề

Lương và chi phí lương

  • Thread starter anhvu
  • Ngày gửi
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
Về đăng ký quỹ tiền lương với cục thuế thì đăng ký cho cả năm với số lượng người lao động cũ , còn trong năm phát sinh, tuyển thêm người mới thì sao ? Có phải dự kiến số người sẽ tuyển thêm trong bản đăng ký không ? Trường hợp không cần thì khi phát sinh chi phí tiền lương do tuyển thêm người có phiền phức cho cục thuế lắm không nhỉ ? Họ lại bảo họ không kiểm được chi phí lương .. hé hé
Tiền lương của các sáng lập viên, hội đồng quản trị của các công ty TNHH, công ty CP không trực tiếp tham gia điều hành SX thì không được tính vào CP, nhưng nếu họ trực tiếp tham gia thì sao ? Có được tính không ?

À, ở mã số B14 của bản QT Thuế TNDN người ta hướng dẫn nói là : Tốc độ tăng của tiền lương cao hơn tốc độ tăng của thu nhập chịu thuế nghĩa là sao nhỉ ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Trường hợp chưa đăng ký đủ số lượng thì chắc là không sao, khi kiểm tra DN chỉ cần giải trình đầy đủ lý do bổ sung nhân sự .

Sáng lập viên, thành viên hội đồng quản trị nếu tham gia sản xuất kinh doanh thì ký hợp đồng lao động bình thường và hưởng lương như một người lao động .
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Theo tôi được biết nếu các sáng lập viên trực tiếp tham gia điều hành sản xuất của đơn vị thì vẫn được phép tính lương vào chi phí hợp lý bình thường. Nhưng sáng lập viên đó phải có QĐ của hội đồng quản trị ghi rõ ràng sáng lập viên đó trực tiếp tham gia điều hành công việc cụ thế nào (tham chiếu công việc) của đơn vị. Thời gian làm việc như thế nào. .... và mức lương cụ thể như một thành viên chính thức trong công ty vậy.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA