bang ke khai tong hop nop NSNN

  • Thread starter giahoa1206
  • Ngày gửi
G

giahoa1206

Guest
5/11/03
16
0
1
Truy cập trang

Cho giahoa1206 hoi phan thanh toan voi co quan thue noi nop BCQT: so phat sinh cua Thue TNDN la phan thue do cquan thue thong bao tam nop trong nam hay so thue ma DN da quyet toan cuoi nam ?
Khi co quan thue chua xuong quyet toan thi phan lai (421) van treo va chuyen cho ky ke toan tiep va phan lai nay la truoc thue hay sau thue ?
giahoa1206 co ky hop dong , moi thang ccap dvu 1 lan gia tri la ...đ, nhưng sáu tháng mới xuất hóa đơn 1 lần vậy mỗi tháng có kê khai phần doạnh thu chưa thực hiện đó không , hay khi xuất hóa đơn mình ghi nhận doanh thu một lần ?
nhờ anh chị trả lời gấp để kịp báo cáo
cám ơn nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
1. Phần phát sinh phải nộp thuế TNDN trong báo cáo quyết toán là số căn cứ vào sổ sách kế toán và báo cáo lãi lỗ của DN bạn chứ không phải căn cứ vào số tạm tính với cơ quan thuế.

2.Khi cơ quan thuế chưa quyết toán thì bạn vẫn phải thực hiện trích thuế TNDN vào TK 3334, phần còn lại trên TK 421 là lãi sau thuế, phần này bạn vẫn thực hiện trích cho các đối tượng, quỹ (nhưng hãy tạm trích).

3. Trường hợp mỗi tháng cung cấp dịch vụ 1 lần mà 6 tháng mới phát hành hóa đơn thì bạn có thể ghi theo hai cách:
- Ghi nhận doanh thu tháng luôn
- Ghi nhân doanh thu theo hóa đơn.

Bạn nên nghiên cứu lại hợp đồng đã ký kết để phân định ranh giới thời gian và các giấy tờ liên quan để xác định khi nào dịch vụ hoàn thành, từ đó thì theo Luật thuế TNDN mà xác nhận doanh thu.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA