Giao lưu cộng đồng

Thông tin các hoạt động offline của thành viên tại các địa phương, khu vực.

CLB "Anh em tôi"

CLB những thành viên tự nguyện tham gia họat động xã hội, từ thiện, bác ái. Các bài viết kêu gọi các họat động từ thiện chỉ có giá trị khi được tạo bởi các thành viên điều hành Câu lạc bộ.
133
5,396
Chủ đề
133
Bài viết
5,396

Nghỉ ngơi thư giãn Mới

Sau những giờ làm việc căng thẳng với con số và Nợ Nợ Có Có mời các bạn, chúng ta ghé vào đây để thư giãn. WKTer có thể tự do "TÁM" ở đây
6,505
169,329
Chủ đề
6,505
Bài viết
169,329

Thành viên giúp nhau Mới

8,418
148,528
Chủ đề
8,418
Bài viết
148,528
Rua Diu Dang
Trả lời
0
Lượt xem
254
Rua Diu Dang
H
Trả lời
0
Lượt xem
287
hangpham@ktt
HaiTam
Trả lời
34
Lượt xem
13,548
Viet Huong
Thanh Nam
Trả lời
43
Lượt xem
14,591
phongvan1004
TAT
Trả lời
62
Lượt xem
26,981
Kiss.Goodbye
Thanh Nam
Trả lời
2
Lượt xem
5,864
Thanh Nam
H
Trả lời
0
Lượt xem
392
hangpham@ktt
Thanh Nam
Trả lời
63
Lượt xem
2,480
Thanh Nam
Thanh Nam
Trả lời
121
Lượt xem
6,738
hip8x
Thanh Nam
Trả lời
93
Lượt xem
5,232
binhminhsom
Lặng Yên
Trả lời
0
Lượt xem
437
Lặng Yên
Rua Diu Dang
Trả lời
6
Lượt xem
1,036
Rua Diu Dang
Lặng Yên
Trả lời
0
Lượt xem
490
Lặng Yên
Thanh Nam
Trả lời
4
Lượt xem
703
Rua Diu Dang
Rua Diu Dang
Trả lời
0
Lượt xem
352
Rua Diu Dang
H
Trả lời
Lượt xem
N/A
HaiTam
Trả lời
4
Lượt xem
3,768
Mai Huong