List Văn bản luật tính đến 16/11/2005

  • Thread starter hongquyen
  • Ngày gửi
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#1
1. Công văn số 3842/LĐTBXH-TL ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đơn giá tiền lương năm 2005 của Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam
2. Công văn số 3843/LĐTBXH-TL ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đơn giá tiền lương năm 2005 của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
3. Công văn số 3844/LĐTBXH-TL ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đơn giá tiền lương năm 2005 của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
4. Công văn số 3845/LĐTBXH-TL ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bổ nhiệm Giám đốc,Phó giám đốc trong công ty nhà nước
5. Công văn số 3859/LĐTBXH-TL ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thoả thuận xếp lương đối với một số chức danh làm việc trong các công ty nhà nước thuộc lĩnh vực văn hoá nghệ thuật
6. Công văn số 3864/LĐTBXH-LĐVL ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Trợ cấp thôi việc đối với người lao động ký nhiều Hợp đồng lao động kế tiếp nhau
7. Công văn số 3874/LĐTBXH-LĐVL ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về quy chế trả lương của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
8. Quyết định số 6284/QĐ-BGD&ĐT ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Huế trên cơ sở Trường Trung học Y tế Thừa Thiên -Huế
9. Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc Hướng dẫn một số nội dung quy định tại nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2005 của Chính Phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
10. Thông tư số 18/2005/TTLT-BXD-TTCP ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về Thanh tra xây dựng
 

Thành viên trực tuyến

  • sthink.com.vn
  • quynhhuynh02
Xem nhiều