Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán , hàng bán bị trả lại, chiết khấu thanh toán

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,160
987
113
17
HCM
www.thanhnamtax.com
#1
Có rất nhiều bài viết về vấn đề "Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán , hàng bán bị trả lại, chiết khấu thanh toán". Nhiều bài quá, minh đọc lại cũng hơi mất thời gian và cũng thấy hơi "tẩu hỏa nhập ma" một chút.

Sau khi tham khảo:
-04 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1 ban hành theo QĐ 149/2001/QĐ-BTC.
-Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/11/2002 hướng dẫn kế toán 04 chuẩn mực
-Một số bài viết trên wkt.

Virgin xin tổng hợp thành một bài viết chung về phần lý thuyết, hy vọng là không sai lắm và sẽ tạo một cái nhìn chung nhất về vấn đề ""Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán , hàng bán bị trả lại, chiết khấu thanh toán". Khi đã thống nhất những khái niệm chung nhất thì chúng ta sẽ đi tiếp vào những khúc mắc bên trong vấn đề.

Không chắc là mình đúng tất cả, Virgin rất mong các bạn kiểm tra lại và phản ảnh ngay trong topic này. Nếu có sai sót, Virgin xin tiếp thu và sửa lại bài viết để có một bài viết hòan chỉnh hơn. Thanks
 
Sửa lần cuối:
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,160
987
113
17
HCM
www.thanhnamtax.com
#2
Bắt đầu từ định nghĩa

Định nghĩa:

Chiết khấu thương mại:
Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.

Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán.

Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.

Chiết khấu thanh toán: Là khoản tiền người bán giảm tiền cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,160
987
113
17
HCM
www.thanhnamtax.com
#3
Tài khoản 521 – Chiết khấu thương mại

Tài khoản 521 – Chiết khấu thương mại

Tài khoản này dùng để phản ánh chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc thanh toán cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua hàng (sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng.

Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau:

-Chỉ hạch toán vào tài khoản này khoản chiết khấu thương mại người mua được hưởng đã thực hiện trong kỳ theo đúng chính sách chiết khấu thương mại của doanh nghiệp đã quy định.

-Trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm vào giá bán trên “Hóa đơn (GTGT)” hoặc “Hoá đơn bán hàng” lần cuối cùng.
VD hóa đơn GTGT xuất tháng 5 ghi:
Mặt hàng X: 100
Mặt hàng Y: 150
CKTM 25
Thành tiền 225
Thuế 10% 22,5
Tổng cộng 247.5

Bên bán:
-Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:
Nợ TK 521 – 25
Nợ TK 3331 – 2.5
Có TK 131 – 27.5

-Phản ảnh doanh thu
Nợ TK 131 - 275
Có TK 511 – 250
Có TK 3331 - 25

-Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hóa đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán vào Tài khoản 521.
Xuất hoá đơn chiết khấu thương mại cho khách hàng:
Nợ TK 521 –
Nợ TK 3331 –
Có TK 131 –

-Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này không được hạch toán vào TK 521. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã khấu trừ chiết khấu thương mại
Xuất hoá đơn theo giá đã giảm và ghi doanh thu (không hạch toán qua 521):
Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 3331

Bên bán phải theo dõi chi tiết chiết khấu thương mại đã thực hiện cho từng khách hàng và từng loại hàng bán như: bán hàng (sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ.

Theo các trường hợp trên, bên mua sẽ hạch toán:

1/Nếu bên mua phân bổ được vào giá trị hàng hóa mua vào:
Nợ TK 156-giá trị từng mặt hàng đã giảm theo tỷ lệ chiết khấu
Nợ TK 133
Có TK 331-Giá trị đã giảm theo chiết khấu.

2/Nếu không thể phân bổ giá trị chiết khấu thương mại do hàng hoá đã xuất kho hết….thì có thể ghi (số theo ví dụ trên)
-Phản ảnh hàng hoá nhập vào kho :
Nợ TK 156- 250
Nợ TK 133- 22,5
Có TK 331- 272,5
-Phản ảnh số chiết khấu
Nợ TK 331-25
Có TK 156-25
 
Sửa lần cuối:
Thích: phambichlien214
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,160
987
113
17
HCM
www.thanhnamtax.com
#4
Tài khoản 531,532, chiết khấu thanh tóan

Tài khoản 531 – Hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại là số sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp đã xác định tiêu thu, nhưng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng kinh tế như: hàng kém phẩm chất, sai quy cách, chủng loại.

Bên mua cần xuất hoá đơn để trả lại hàng bên bán. (đơn giá xuất phải đúng theo đơn giá mua trên hóa đơn mua vào)

Trình tự hạch toán và xuất hóa đơn:

Bên mua:

Xuất hóa đơn trả hàng và kê vào bảng kê 03GTGT (nếu xuất trả hàng trong cùng kỳ) hoặc kê vào bảng 02A (nếu xuất trả hàng khác kỳ)
Nợ TK331
Có TK 156
Có TK 1331

Bên bán:
Kê tờ hóa đơn của bên bán vào bảng kê 02GTGT (nếu xuất trả hàng trong cùng kỳ) hoặc kê vào bảng 02A (nếu hàng trả hàng khác kỳ)
Nợ TK 531
Nợ TK 3331
Có TK 131

Tài khoản 532 – Gỉam giá hàng bán

Bên bán sẽ xuất hóa đơn giảm giá cho số lương hàng kém chất lượng

Căn cứ vào hóa đơn giảm giá, bên bán sẽ hạch tóan:
Nợ TK 532
Nợ TK 3331
Có TK 131
Nếu giảm giá trong cùng kỳ thì tờ hóa đơn này sẽ được kê vào bảng kê 02GTGT với số âm.
Nếu giảm giá khác kỳ thì tờ hóa đơn này sẽ ghi vào bảng kê 02A, lên tờ khai thuế ở mục điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra.

Bên mua sẽ hạch tóan:
Nợ TK 331
Có TK 156
Có TK 133
Nếu giảm giá trong cùng kỳ thì tờ hóa đơn này sẽ được kê vào bảng kê 03GTGT với số âm.
Nếu giảm giá khác kỳ thì tờ hóa đơn này sẽ ghi vào bảng kê 02A, lên tờ khai thuế ở mục điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào.


Chiết khấu thanh tóan

Không lập hóa đơn, chỉ căn cứ chính sách bán hàng, chứng từ thu (bên mua), chứng từ chi (bên bán) để hạch toán

Bên mua:
Số tiền chiết khấu thanh toán được hưởng do thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn được người bán chấp thuận, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

Bên bán:
Khoản chiết khấu thanh toán cho người mua hàng hoá, dịch vụ được hưởng, ghi:
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính
Có các TK 131, 111, 112,...
 
Thích: phambichlien214
V

vandang

Thành viên thân thiết
20/12/07
212
0
16
DN
#5
Cảm ơn Virgin về bài viết này. nhưng mình giả sử có thêm trường hợp:
- mình là bên mua, mình đã xuất hàng đi bán rồi mới phát hiện hàng kém phẩm chất. Vậy mình có được yêu cầu bên bán giảm giá ko?. Nếu được thì mình phải hạch toán làm sao. Nhất là với số hàng mình đã xuất rồi. Cảm ơn
Yêu cầu bên bán giảm giá là quyền của bạn. Chấp nhận giảm giá là quyền của người bán. theo tôi bạn là người nắm rõ điều này nhất chứ, vì còn tùy vào nhiều yếu tố như quan hệ giữa bạn với đối tác, tiền hàng bạn đã thanh toán cho người bán chưa?
Trường hợp được người bán giảm giá thì bạn hạch toán theo các bút toán mà Bác Virgin hướng dẫn.
Chúc thành công.
 
T

Thulangthang

Sơ cấp
20/5/08
6
0
0
Thai Nguyen
#6
hi Virgin!giá vốn xuất bán hoặc xuất sản xuất của NVL,HH mua ngoài được hưởng chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán - là vấn đề tớ đang cần trợ giúp!!!
Nhập mua NVL, hàng hóa nhiều lần trong kỳ và đã xuất SX hoặc xuất bán. Cuối kỳ được hưởng chiết khấu thương mại trên hóa đơn GTGT(or ngoài hóa đơn) hoặc được hưởng giảm giá hàng bán tính trên những lô hàng đã nhập trong kỳ.Như vậy giá vốn xuất kho theo các phương pháp tính giá khác nhau sẽ được tính thế nào? Có phải tính giảm giá xuất kho cho những lô đã xuất trong tháng không?
 
itamateurvn

itamateurvn

Thành viên không tích cực
16/10/07
237
0
0
Mường Tè
#7
Cho mình hỏi Virgin vấn đề này:
Công ty mình kinh doanh trong lĩnh vực vận chuyển hàng hoá bằng đường không. Hàng ngày khi gửi hàng qua các hãng hàng không thi phía hàng không xuất cho minh hoá đơn vận chuyển hàng không (bill). Đến cuối tháng thì 2 bên cùng nhau đối chiếu khối lượng hàng hoá đã vận chuyển trong tháng và công ty mình được chiết khấu 15% (chiết khấu thương mại) trên tổng số tiền vận chuyển đã phát sinh trong tháng (tổng số tiền của các bill vận chuyển). và khoản chiết khấu này không được thể hiện trên hoá đơn hoặc phiếu thu tiền (phiếu thu tiền chỉ thể hiện khoản tiền mình phải trả cho hãng HK sau khi đã trừ đi 15%).
Thế thì bên mình có phải xuất hoá đơn lại cho hãng hàng không về khoản chiết khấu đó không??, nếu không thi khi kê khai thuế có phải kê khai khoản chiết khấu đó không và kê vào mục nào??
 
T

Truc Lam

Sơ cấp
29/3/08
28
1
0
34
tphcm
#9
Thank bài viết của bạn Virgin,cho mình hỏi thêm vấn đê này,Cty mình mua hàng nhập khẩu về bán nhưng kém chất lượng,nên cty mình đã xuất trả lại hàng cho bên bán, hàng xuất trả thì đâu có hóa đơn, vậy mình phải làm sao,và hach toán ntn?
 
Thích: meyeuconnhatday
T

thanhbinhmit

Sơ cấp
13/12/07
2
1
0
Hà Nội
#10
Chiết khấu thương mại

các bác ơi cho em hỏi với:Thông thường hàng tháng CKTM tháng trước Cty em trừ vào hoá đơn của tháng sau cho khách hàng, nhưng tháng này muốn hạch toán luôn thì làm thế nào? Xin cho em câu trả lời thật sớm nhé
Cám ơn các bác nhìu nhìu.
 
V

viethagtid

Sơ cấp
#11
NHờ bạn nào hạch toán hộ mình hóa đơn này với
Trên hóa đơn ghi
Phí tạo mới và duy trì tên miền X: 1.050.000 đồng
CHiết khấu 15% : 157.500 đồng
Thuế VAT 0%
Thanh toán bằng tiền mặt : 892.500 đồng

Tên miền trên là mình mua cho khách hàng, bên mình sẽ xuất hóa đơn lại cho khách hàng đó, hóa đơn trên là hóa đơn đầu vào của mình
Mình dang xác định có nên đưa tên miền đó vào tài khoản 156 hay 331, vì thực ra mỗi lần mua tên miền thì thanh toán bằng tiền mặt luôn không nợ.
Các bạn giiups mình nhé, thanks nhìu, vì mình đang cần gấp
 
N

nghinghi

Sơ cấp
19/1/09
25
0
1
38
nhatrang-khanh hoa
#12
chào anh Virgin cho em hỏi anh vấn đề này :
Công ty em có 1 khách hàng chuyển trả trước cho Công ty em 1 tỷ đồng , mỗi lần họ lấy hàng thì công ty em sẽ trừ dần trên 1tỷ đó . Giám Đốc em bảo trích chiết khấu thanh toán cho công ty đó 5% trên mỗi hoá đơn . Vậy mình viết hoá đơn như thế nào hả anh ? và đi but toán như thế nào ?khi chiết khấu thanh toánh minh có đi báo cho cơ quan thuế biết không ?
 
C

chimchich

Trung cấp
6/1/09
135
0
0
33
Ha dong
#13
Thứ 1, Không phải xuất hoá đơn cho hãng hàng không. chỉ xuất tr trường hợp hàng bán bị trả lại mà thôi.
Thứ 2, đương nhiên cái khoản vận chuyển hàng không này ngta luôn tập hợp là và trả vào cuối tháng. Nếu bạn chưa trả tiền trước cho họ thì họ sẽ bù trừ công nợ với bên bạn và giảm khoản phải thu của bên bạn xuông trong tháng. Khi thanh toán, trên phiếu thu của họ sẽ chỉ thu với khoản đã giảm. Còn nếu bạn đã trả tiền cho họ rồi và sau đó mới được thông báo là được hưởng chiết khấu thương mại thì bên kia sẽ sẽ chi tiền trả cho bên bạn và khi này bên bạn sẽ làm phiếu thu. Or họ sẽ trừ vào khoản phải thu của bên bạn nếu tháng sau bạn có kế hoạch sử dụng dịch vụ của họ. Thân ái!
 
Sửa lần cuối:
C

chimchich

Trung cấp
6/1/09
135
0
0
33
Ha dong
#14
Trả lời câu hỏi của imateurvn nhé
Thứ 1, Không phải xuất hoá đơn cho hãng hàng không. chỉ xuất tr trường hợp hàng bán bị trả lại mà thôi.
Thứ 2, đương nhiên cái khoản vận chuyển hàng không này ngta luôn tập hợp là và trả vào cuối tháng. Nếu bạn chưa trả tiền trước cho họ thì họ sẽ bù trừ công nợ với bên bạn và giảm khoản phải thu của bên bạn xuông trong tháng. Khi thanh toán, trên phiếu thu của họ sẽ chỉ thu với khoản đã giảm. Còn nếu bạn đã trả tiền cho họ rồi và sau đó mới được thông báo là được hưởng chiết khấu thương mại thì bên kia sẽ sẽ chi tiền trả cho bên bạn và khi này bên bạn sẽ làm phiếu thu. Or họ sẽ trừ vào khoản phải thu của bên bạn nếu tháng sau bạn có kế hoạch sử dụng dịch vụ của họ. Thân ái!
 
C

chimchich

Trung cấp
6/1/09
135
0
0
33
Ha dong
#15
Thứ 1, Không phải xuất hoá đơn cho hãng hàng không. chỉ xuất tr trường hợp hàng bán bị trả lại mà thôi.
Thứ 2, đương nhiên cái khoản vận chuyển hàng không này ngta luôn tập hợp là và trả vào cuối tháng. Nếu bạn chưa trả tiền trước cho họ thì họ sẽ bù trừ công nợ với bên bạn và giảm khoản phải thu của bên bạn xuông trong tháng. Khi thanh toán, trên phiếu thu của họ sẽ chỉ thu với khoản đã giảm. Còn nếu bạn đã trả tiền cho họ rồi và sau đó mới được thông báo là được hưởng chiết khấu thương mại thì bên kia sẽ sẽ chi tiền trả cho bên bạn và khi này bên bạn sẽ làm phiếu thu. Or họ sẽ trừ vào khoản phải thu của bên bạn nếu tháng sau bạn có kế hoạch sử dụng dịch vụ của họ. Thân ái!

Sao thế nhỉ. Minh trả lời cho 1 người khác ở trang khác mà sao cứ gửi câu trả lời nó lại nhảy vào đây. Chẳng hiểu mô tê chi cả!?
Nhân tiện xin trả lời luôn bạn Nghinghi ở trên nhé:
Chiết khấu thanh toán nó không thể hiện ở trên hoá đơn và cũng k cần phải thông báo với cơ quan thuế. Khi bạn xuất hoá đơn bạn vẫn ghi bình thường như những trường hợp k có chiết khấu TT.
Trường hợp cụ thể của bạn:
Khi nhận tiền trả trước Nợ 111:1tỷ
Có 131: 1 tỷ
Khi bạn xuất hoá đơn: Nợ 131 có 511, có 3331 tính cho từng lần xuất.
Bạn có thể yêu cầu bên mua lập phiếu thu tiền vào từng lần xuất hoá đơn cho khoản chiết khấu 5% mỗi hoá đơn.bạn hạch toán, lập phiếu chi: Nợ 635 có 111 (5% trên hoá đơn) hoặc bạn gộp nhiều hoá đơn rồi sau đó lập phiếu chi tổng hợp lại cũng được và nên nhớ trên phiếu thu này phả diễn giải rõ là CKTT cho những hoá đơn nào!
Chiết khấu TT chỉ thể hiện trên phiếu thu của bên mua và phiếu chi của bên bán.Mình lập phiếu thu theo tổng tiền hàng (chưa trừ CKTT) và lập thêm Phiếu chi với số tiền mà mình CKTT cho bên họ và bảo họ ký vào, gửi 1 liên cho bên mua lưu và 1 lưu bên minh. Phiếu thu chi này là chứng từ hợp pháp và hợp lệ.
 
N

nthau

Sơ cấp
2/10/08
2
0
0
hà nội
#16
Chiết khấu thương mại

Các bác oi cho em hoi với ,em phai định khoản trường hợp này như thế nào?
Công ty em mua hàng trị giá 200.000.000đ.Thuế VAT 20.000.000đ.và được hưởng chiết khấu thương mại 5.000.000đ.Nhưng khi nhận hoá đơn tài chính bên bán ghi giá trị tiền hàng là 200.000.000đ.Trừ chiết khấu thương mại 4.545.455 đ.Cộng tiền hàng :195.454.545 đ.Thuế VAT :19.545.455 đ..Tổng cộng tiền thanh toán 215.000.000đ.Em đang không biết xoay sở ra sao .Nhờ các bác định khoản hộ em với .Cảm ơn các bác nhiều .
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#17
Các bác oi cho em hoi với ,em phai định khoản trường hợp này như thế nào?
Công ty em mua hàng trị giá 200.000.000đ.Thuế VAT 20.000.000đ.và được hưởng chiết khấu thương mại 5.000.000đ.Nhưng khi nhận hoá đơn tài chính bên bán ghi giá trị tiền hàng là 200.000.000đ.Trừ chiết khấu thương mại 4.545.455 đ.Cộng tiền hàng :195.454.545 đ.Thuế VAT :19.545.455 đ..Tổng cộng tiền thanh toán 215.000.000đ.Em đang không biết xoay sở ra sao .Nhờ các bác định khoản hộ em với .Cảm ơn các bác nhiều .
Chiết khấu thương mại là chiết khấu trực tiếp trên giá trị hàng hóa trước thuế GTGT của bên bán, bên bạn là bên mua thì chỉ cần hạch toán
Nợ TK 156: 195.454.545
Nợ TK 1331: 19.545.455
Có TK 331,111,112 : 215.000.000

Không cần hạch toán thêm gì hết
 
N

nthau

Sơ cấp
2/10/08
2
0
0
hà nội
#18
Xin cảm ơn ông trùm ATM 919 nhiều nhiều.Nhưng còn tiền chiết khấu 5.000.000 đ của em thì hạch toán thế nào .Xin nhờ ông chỉ dùm với .
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#19
Xin cảm ơn ông trùm ATM 919 nhiều nhiều.Nhưng còn tiền chiết khấu 5.000.000 đ của em thì hạch toán thế nào .Xin nhờ ông chỉ dùm với .
Bạn không hạch toán vào đâu cả.Chỉ theo dõi xem mình có được chiết khấu thương mại hay không thôi.:bigok:
 
D

DIEM CHAU

Sơ cấp
9/3/09
26
0
1
31
Đà Nẵng
#20
Mọi người cho e hỏi.E cảm ơn mọi người trước nhé." chiết khấu thương mại hay chiết khấu thanh toán có nhất thiết phải ghi vào hợp đồng không ?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều