Bài tập dạng 5 môn kiểm toán căn bản

 • Thread starter Ostrogradsky
 • Ngày gửi
O

Ostrogradsky

Trung cấp
10/3/09
50
1
0
34
Hạ Long
Trong quá trình kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2008 của cty Sao Mai các KTV đã phát hiện những sai sót sau:
1. Cty mua 1 số TSCĐ dùng cho bộ máy quản lý giá 240trđ vào ngày 1/4/2008 nhưng ko ghi tăng TSCĐ mà hạch toán trực tiếp vào chi phí quản lý DN trong năm tài chính. Biết tỷ lệ KH của loại TS này là 12%/năm.

2. Ghi tăng GVHB 400trđ do áp dụng sai phương pháp tính giá hàng tồn kho, làm giá trị hàng tồn kho giảm đi tương ứng.

3. Kế toán bỏ sót nghiệp vụ nhận hàng ngày 29/12/2008 trị giá 300trđ, thuế VAT 10% hoá đơn chưa về và tiền hàng chưa thanh toán.

4. Qua xác nhận đã phát hiện 1 khoản phải thu khách hàng ko thể thu đc là 250trđ (khách nợ đã chấm dứt hoạt động và ko có khả năng trả nợ). Đơn vị chưa lập dự phòng cho khoản phải thu này.

5. Ghi hoá đơn bán hàng phát sinh ngày 3/1/2009 vào kết quả kinh doanh năm 2008 theo giá bán 160trđ, thuế VAT 10%. GVHB 100trđ. Đơn vị mua hàng chưa trả tiền.

6. Kế toán bù trừ nhầm nợ phải trả cho cty Epco vào nợ phải thu của cty Minh Nghĩa làm cho nợ phải thu của cty Minh Nghĩa từ 700trđ chỉ còn 400trđ.

Yêu cầu:
a) Hãy nêu ảnh hưởng (nếu có) của mỗi sai sót trên đến BCTC
Biết thuế suất thuế TNDN là 25%.
b) Nêu các bút toán điều chỉnh?

Cả nhà giúp em làm bài này với nha!
 
 • Like
Reactions: kimchiduamuoi
O

Ostrogradsky

Trung cấp
10/3/09
50
1
0
34
Hạ Long
Cả nhà giúp e làm nghiệp vụ sai sót thứ 1 với, e thấy khó quá ạ!
E làm nghiệp vụ thứ 2 thế này ko biết đúng chưa mong mọi người đọc và cho ý kiến:
2.
- Sai sót: do áp dụng sai phương pháp tính giá HTK làm cho GVHB tăng, gtrị HTK giảm.
- Bút toán đúng: kế toán ko đc phản ánh thêm 1 lượng 400trđ.
- Bút toán mà kế toán phản ánh sai:
Nợ TK 632: 400
Có TK 156: 400
- Ảnh hưởng trên báo cáo KQKD:
+ GVHB p/á thừa: tăng 400tr
+ LN trc thuế: giảm 400tr
+ Thuế TNDN: giảm 400tr*25%=100tr
+ LN sau thuế: giảm (400tr-100tr)=300tr
- Ảnh hưởng trên bảng CĐKT:
+ TS: HTK: giảm 400tr =>Tổng TS giảm 400tr.
+ NV: + Thuế và các khoản phải nộp: giảm 100tr
+ LN sau thuế: giảm 300tr
=> Tổng NV: giảm 400tr.
- Điều chỉnh:
+ Nếu chưa khoá sổ và phát hành báo cáo thì điều chỉnh như bình thường:
Nợ TK 156: 400tr
Có TK 632: 400tr
+ Nếu khoá sổ và phát hành báo cáo thì sau khi điều chỉnh trên báo cáo KQKD, bút toán điều chỉnh trên bảng CĐKT: Nợ TK 156: 400tr
Có TK3334: 100
Có TK 421: 300
- Ảnh hưởng đến tỷ suất:
+ Tỷ suất khả năng thanh toán hiện thời.
+ ---------------------------- dài hạn.
+ -------- đầu tư.
+ -------- tài trợ.

Các nghiệp vụ còn lại mong mọi người giúp đỡ!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hoangkhoidlk2

Trung cấp
9/3/09
68
0
6
37
Hà Nội
NV 1.. làm giảm TSCĐ HH của DN và giảm hao mòn lũy kế 12%*NG/360*số ngày tính từ 1/4 đến 31/12>>> Giảm tổng TS; Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp quá số tiền bằng NG- phần hao mòn lũy kế ở trên>>> từ đó đến các chỉ tiêu tương ứng LN...
NV 3/ tính đầy đủ bị ảnh hưởng, khi bỏ sót nghiệp vụ>>> HTK giảm, nợ phải trả giảm và thuế giảm... bạn đưa lên bctc và tính ảnh hưởng tiếp của các chỉ tiêu liên quan
 
T

thu hoai92

Guest
16/12/12
1
0
0
31
quang ninh
Ðề: Bài tập dạng 5 môn Kiểm toán căn bản

nv1: khong phan anh ps tang ts muk pa vao chi phi ban hang.
ke toan ĐK sai:
bt1
no TK 142:240
no TK 133: 24
co TK 331:264
bt2
no tk 641: 240/8=30 (gia su phan bo trong 8 thang)
co tk142: 24
kiem toan pa dung:
bt1 no tk 211:240
no 133: 24
co tk 331: 264
bt2 no tk 641: 240*12%*9/12=21.6
co tk 214: 21.6
anh huong den bckqhdsxkd:
chi phi ban hang tang:240-21.6=218.4
loi nhuan thuan tu hoat dong kinh doanh giam 218.4
loi nhuan trc thue' giảm 218.4
chi phi thue TNDN giảm: 218.4*25%=54.6
loi nhuan st giảm:163.8
ảnh hưởng tới bao cáo tài chính
nguyên giaTSCD giam 240
hao mon tscd giam 21.6
thue va cac khoan phai nop nha nuoc giam 54.6
loi nhuan sau thue giam 163.8
tong ts giam 240-21.6=218.4
tong nduon von giam54.6+163.8= 218.4
anh huong qua cac ti suat

ti suat kha nang sinh loi
ti suat dau tu
ti suat no
ti suat tai tro
ti suat tu tai tro
ti suat kha nang thanh toan lai vay.
 
T

thuytinh.xanh.9081

Guest
Ðề: Bài tập dạng 5 môn Kiểm toán căn bản

C ơi! c làm giúp em câu này được ko ạ?
1 khoản tiền phạt không dược khấu trừ 250000 do doanh nghiệp vi phạm quy định về an toàn chưa đc vào sổ tính đên 31/12
2 cáckhoanr chi lễ tết hiếu hỉ trong năm kế toán đã hạch toán vào cpql Dn 40000
em cảm ơn ạ
 
H

hằng hâm

Guest
11/9/14
1
0
1
30
Trong quá trình kiểm toán BCTC cho năm tài chính 200N kết thúc ngày 31.12 của cty ABC các KTV đã phát hiện những sai sót sau:
1. Cty mua 1 số TSCĐ dùng cho bộ máy quản lý giá 528trđ(vat 10%) vào tháng 7/200N nhưng ko ghi tăng TSCĐ mà hạch toán trực tiếp vào chi phí quản lý DN trong năm tài chính sau khi đã trừ thuế vat đầu vào. Biết tỷ lệ KH của loại TS này là 12%/năm.tscđ này đc đầu tư = nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

2. đơn vị ko phản ánh cj phí lãi vay của năm 200N trị giá 25 trđ, các chi phí naỳ đc hạch toán vào tháng1/200N+1 khi đơn vị thực tế chi trả khoản chi phí này

3. qa xác nhận, KTV đã phát hiện 1 khoản phải thu của khách hàng ko thể thu đc là 20 trđ nhưng đơn vị chưa lập dự phòng

4. trong năm công ty thanh lí 1 TSCĐ dung trong QLDN, số phế liệu thu hồi nhập kho 15 trđ, kế toan đã ghi giảm chi phí qản lí của DN

5. một số TSCĐ dùng cho bộ phận QLDN đã khấu hao hết vẫn đc tính và trích khấu hao. Số tiền khấu hao vượt qá này là 50 trđ

Yêu cầu: -nêu ảnh hưởng (nếu có) của mỗi sai sót đến BCĐKT, BCKQKD

-lập các bút toán điều chỉnh

Biết rằng: thuế suất thuế thu nhập doanh ngiệp là 22%, vat là 10%, vat đc tính theo phương pháp khấu trừ

a/c nào giúp em giải quyết bt kiểm toán căn bản này đc không ạ. Thank m.n nhiều!
 
Thành Trang 2313

Thành Trang 2313

Guest
17/9/14
1
1
1
31
lethidieuhuong
Ðề: Bài tập dạng 5 môn Kiểm toán căn bản

Mình xin được giải bài của bạn như sau:

c ơi.c làm giúp e bài này với ạ...thanks c nhìu
Khi kiểm toán BCTC kết thúc 31/12/N của công ty Thành Công, Kiểm toán viên phát hiện sai phạm sau: Công ty mua một TSCĐ vào tháng 12/N dùng cho hoạt động của câu lạc bộ thể thao công ty trị giá 330 triệu đồng, thuế GTGT 10% chưa thanh toán cho nhà cung cấp. Nguồn đầu tư cho tài sản này lấy từ quỹ phúc lợi của công ty. Công ty bỏ ngoài sổ sách nghiệp vụ này.

Yêu cầu:

1. Giả sử kiểm toán viên cần phải điều chỉnh, hãy đưa ra các bút toán điều chỉnh cho phù hợp.

2. Nêu ảnh hưởng của mỗi sai sót trên đến báo cáo tài chính
 
 • Like
Reactions: phuthuyhuong001
P

phuthuyhuong001

Guest
28/10/14
1
0
1
31
Trong quá trình kiểm toán báo cao tài chính năm 2013 của Công ty Thương mại Tấn phát . kiểm toán viên phát hiện những vấn đề sau :


1 ) Trong kỳ đơn vị chi ra số tiền mặt là 16.000.000.000 vnđ để quản cáo cho sản phaamrbanhs và kẹo ,trong tiền quản cáo sản phẩm bánh là .6.000.000.000 vnđ và sản phẩm kẹo là 10.000.000.000 vnđ. Bánh được tiêu thụ năm 2013 kẹo được tiêu thụ năm 2014. kế toán côn ty đã hoạch toán toàn bộ chi phí vào năm 2013/


2) Kế toán công ty bỏ xót một khoản giảm giá 17.000.000VNĐ lô hàng mua về trả tiền ngày 26/12/2013 nhà cũng cấp thông báo cho công ty ngày 27/12/2013

.

3 ) Công ty tiến hành mua một lượng hàng hóa trị giá 100.000.000 của nhà cung cấp ADP và đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp. công ty chuyển lô hàng đó cho đại lý của công ty mà không làm thủ tục nhập về kho. Kế toán của công ty đã không nghi nhận giá trị hàng hóa của lô hàng trên vào hàng tồn kho


4) Kế toán tài khoản phải trả chủ ý bỏ qua 5 séc thanh toán cho nhà cung cấp ngày 27/12.2013 có giá trị 100.000.000 vnđ không hoạch toán vào sổ để số dư tiền gửi ngân hàng không bị thấp. 5 séc này được nghi sổ vào ngày 3/1/2014

5) vào dịp Noel năm 2013/ nhà cung cấp giao hàng muộn so với hợp đồng. làm công ty không đủ hàng để bán. Thiết hại ước tính là 1.740.000.000 vnd nhà cung cấp hứa sẽ bồi thường cho công ty 1.700.000.000 vnd nhưng kế toán chưa hoạch toán vào sổ.Yêu cầu :

 1. Nêu ảnh hưởng ( nếu có) của mỗi sai sót đến các khoản mục trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh
 2. Gỉa sử kiểm toán quyết định điều chỉnh các sai sót trên hãy đưa ra các bút toán thích hợp cho mỗi trường hợp trên,
\\
Trong quá trình kiểm toán báo cao tài chính năm 2013 của Công ty Thương mại Tấn phát . kiểm toán viên phát hiện những vấn đề sau :


1 ) Trong kỳ đơn vị chi ra số tiền mặt là 16.000.000.000 vnđ để quản cáo cho sản phaamrbanhs và kẹo ,trong tiền quản cáo sản phẩm bánh là .6.000.000.000 vnđ và sản phẩm kẹo là 10.000.000.000 vnđ. Bánh được tiêu thụ năm 2013 kẹo được tiêu thụ năm 2014. kế toán côn ty đã hoạch toán toàn bộ chi phí vào năm 2013/


2) Kế toán công ty bỏ xót một khoản giảm giá 17.000.000VNĐ lô hàng mua về trả tiền ngày 26/12/2013 nhà cũng cấp thông báo cho công ty ngày 27/12/2013

.

3 ) Công ty tiến hành mua một lượng hàng hóa trị giá 100.000.000 của nhà cung cấp ADP và đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp. công ty chuyển lô hàng đó cho đại lý của công ty mà không làm thủ tục nhập về kho. Kế toán của công ty đã không nghi nhận giá trị hàng hóa của lô hàng trên vào hàng tồn kho


4) Kế toán tài khoản phải trả chủ ý bỏ qua 5 séc thanh toán cho nhà cung cấp ngày 27/12.2013 có giá trị 100.000.000 vnđ không hoạch toán vào sổ để số dư tiền gửi ngân hàng không bị thấp. 5 séc này được nghi sổ vào ngày 3/1/2014

5) vào dịp Noel năm 2013/ nhà cung cấp giao hàng muộn so với hợp đồng. làm công ty không đủ hàng để bán. Thiết hại ước tính là 1.740.000.000 vnd nhà cung cấp hứa sẽ bồi thường cho công ty 1.700.000.000 vnd nhưng kế toán chưa hoạch toán vào sổ.Yêu cầu :

 1. Nêu ảnh hưởng ( nếu có) của mỗi sai sót đến các khoản mục trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh
 2. Gỉa sử kiểm toán quyết định điều chỉnh các sai sót trên hãy đưa ra các bút toán thích hợp cho mỗi trường hợp trên,
\\
Trong quá trình kiểm toán báo cao tài chính năm 2013 của Công ty Thương mại Tấn phát . kiểm toán viên phát hiện những vấn đề sau :


1 ) Trong kỳ đơn vị chi ra số tiền mặt là 16.000.000.000 vnđ để quản cáo cho sản phaamrbanhs và kẹo ,trong tiền quản cáo sản phẩm bánh là .6.000.000.000 vnđ và sản phẩm kẹo là 10.000.000.000 vnđ. Bánh được tiêu thụ năm 2013 kẹo được tiêu thụ năm 2014. kế toán côn ty đã hoạch toán toàn bộ chi phí vào năm 2013/


2) Kế toán công ty bỏ xót một khoản giảm giá 17.000.000VNĐ lô hàng mua về trả tiền ngày 26/12/2013 nhà cũng cấp thông báo cho công ty ngày 27/12/2013

.

3 ) Công ty tiến hành mua một lượng hàng hóa trị giá 100.000.000 của nhà cung cấp ADP và đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp. công ty chuyển lô hàng đó cho đại lý của công ty mà không làm thủ tục nhập về kho. Kế toán của công ty đã không nghi nhận giá trị hàng hóa của lô hàng trên vào hàng tồn kho


4) Kế toán tài khoản phải trả chủ ý bỏ qua 5 séc thanh toán cho nhà cung cấp ngày 27/12.2013 có giá trị 100.000.000 vnđ không hoạch toán vào sổ để số dư tiền gửi ngân hàng không bị thấp. 5 séc này được nghi sổ vào ngày 3/1/2014

5) vào dịp Noel năm 2013/ nhà cung cấp giao hàng muộn so với hợp đồng. làm công ty không đủ hàng để bán. Thiết hại ước tính là 1.740.000.000 vnd nhà cung cấp hứa sẽ bồi thường cho công ty 1.700.000.000 vnd nhưng kế toán chưa hoạch toán vào sổ.Yêu cầu :

 1. Nêu ảnh hưởng ( nếu có) của mỗi sai sót đến các khoản mục trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh
 2. Gỉa sử kiểm toán quyết định điều chỉnh các sai sót trên hãy đưa ra các bút toán thích hợp cho mỗi trường hợp trên,
\\
Trong quá trình kiểm toán báo cao tài chính năm 2013 của Công ty Thương mại Tấn phát . kiểm toán viên phát hiện những vấn đề sau :


1 ) Trong kỳ đơn vị chi ra số tiền mặt là 16.000.000.000 vnđ để quản cáo cho sản phaamrbanhs và kẹo ,trong tiền quản cáo sản phẩm bánh là .6.000.000.000 vnđ và sản phẩm kẹo là 10.000.000.000 vnđ. Bánh được tiêu thụ năm 2013 kẹo được tiêu thụ năm 2014. kế toán côn ty đã hoạch toán toàn bộ chi phí vào năm 2013/


2) Kế toán công ty bỏ xót một khoản giảm giá 17.000.000VNĐ lô hàng mua về trả tiền ngày 26/12/2013 nhà cũng cấp thông báo cho công ty ngày 27/12/2013

.

3 ) Công ty tiến hành mua một lượng hàng hóa trị giá 100.000.000 của nhà cung cấp ADP và đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp. công ty chuyển lô hàng đó cho đại lý của công ty mà không làm thủ tục nhập về kho. Kế toán của công ty đã không nghi nhận giá trị hàng hóa của lô hàng trên vào hàng tồn kho


4) Kế toán tài khoản phải trả chủ ý bỏ qua 5 séc thanh toán cho nhà cung cấp ngày 27/12.2013 có giá trị 100.000.000 vnđ không hoạch toán vào sổ để số dư tiền gửi ngân hàng không bị thấp. 5 séc này được nghi sổ vào ngày 3/1/2014

5) vào dịp Noel năm 2013/ nhà cung cấp giao hàng muộn so với hợp đồng. làm công ty không đủ hàng để bán. Thiết hại ước tính là 1.740.000.000 vnd nhà cung cấp hứa sẽ bồi thường cho công ty 1.700.000.000 vnd nhưng kế toán chưa hoạch toán vào sổ.Yêu cầu :

 1. Nêu ảnh hưởng ( nếu có) của mỗi sai sót đến các khoản mục trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh
 2. Gỉa sử kiểm toán quyết định điều chỉnh các sai sót trên hãy đưa ra các bút toán thích hợp cho mỗi trường hợp trên,
\\
 
A

Ariel Anny

Guest
23/12/16
2
0
1
29
Câu: 1
(2 điểm )
Yêu cầu 1: Hãy nhận định ảnh hưởng của các nghiệp vụ sau đây đến tổng tài sản và lợi nhuận sau thuế của đơn vị (1 điểm). Giải thích ngắn gọn.
a. Đơn vị mua công cụ dụng cụ chưa thanh toán tiền cho người bán.
b. Đơn vị thanh toán tiền điện bằng tiền mặt.
Yêu cầu 2: Hãy nhận định ảnh hưởng của các SAI PHẠM sau đây đến tổng tài sản và lợi nhuận sau thuế của đơn vị (1 điểm). Giải thích ngắn gọn.
a. Đơn vị ĐÃ ghi nhận doanh thu nhưng CHƯA phản ánh giá vốn của nghiệp vụ bán hàng chưa thu tiền người mua X.
b. Đơn vị đã không ghi nhận nghiệp vụ nộp thuế TNDN của năm trước nằng TGNH.
Câu: 2
Hãy trình bày ngắn gọn nội dung các loại ý kiến kiểm toán. (2 điểm)
Câu: 3
(6 điểm )
Trong quá trình kiểm toán BCTC cho niên độ kết thúc ngày 31/12/N của công ty ABC, kiểm toán viên phát hiện các sai phạm sau đây:
1. Theo sổ sách kế toán của đơn vị ghi nhận, ngày 10/01/N1, người mua X thanh toán khoản nợ cho số hàng hóa đã mua vào tháng 10/N của công ty ABC bằng TGNH. Giá trị ghi sổ là 150 triệu. Khi kiểm tra sổ phụ ngân hàng, KTV phát hiện nghiệp vụ ngày được thực hiện ngày 20/12/N.
2. Đơn vị ghi nhận nghiệp vụ thanh toán tiền lương cho bộ phận bán hàng bằng tiền mặt 02 lần. Tổng giá trị thanh toán là 33 triệu. Biết rằng, đơn vị hạch toán chi phí lương khi thanh toán lương vào ngày cuối tháng.
3. Tại ngày 31/12/N, theo số liệu trên sổ sách của đơn vị, chi tiết các loại tiền mặt có gốc ngoại tệ của đơn vị cụ thể như sau;
TK 11121(USD): 3.000 (1USD= 20.000VND) TK 11122(JPY): 50.000 (1JPY= 170VND)
TK 11121(EUR): 4.000 (1EUR= 24.000VND)
Tỷ giá của các ngoại tệ này tại ngân hàng ACB (ngân hàng đơn vị có giao dịch thường xuyên) như sau: 1 USD= 21.000VND, 1JPY= 164VND, 1EUR= 22.000VND ) Yêu cầu:
Xác định các bút toán kế toán, bút toán chế độ, nhận định ảnh hưởng của các sai phạm nói trên đến
a. Xác định các bút toán kế toán, bút toán chế độ, nhận định ảnh hưởng của các sai phạm nói trên đến BCĐKT, BCKQHĐD và xác định các bút toán điều chỉnh cần thiết (3 điểm).
b. Lập bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh (1 điểm).
c. Lập lại BCĐKT, BCKQHĐKD sau điều chỉnh của đơn vị (2 điểm).
Biết rằng, BCĐKT, BCKQHĐKD sau điều chỉnh của đơn vị cụ thể như sau:
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/12/N
Đơn vị tính: triệu đồng
clip_image002.gif

clip_image004.gif
[TBODY] [/TBODY]

clip_image006.gif

Ngoài các sai phạm đã được nêu, KTV không phát hiện thêm các sai phạm trọng yếu nào khác. Thuế suất thuế TNDN là 22% và thuế suất thuế VAT của các nghiệp vụ có liên quan là 10%.
 
K

Kieu Nhu 2112

Guest
20/5/17
2
1
1
26
MỌI NGƯỜI ƠI GIÚP EM LÀM BÀI TẬP NÀY VỚI Ạ...
BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BCTC: Trong quá trình kiểm toán BCTC của năm tài chính kết thúc ngày 31.12.1999 của công ty A, KTV phát hiện nhiều vấn đề như sau:
1. Đơn vị ghi nhận vào chi phí thành lập một số chi phí hoạt động của đơn vị trong kỳ, số tiền là 351.000.000 đồng, thời điểm ghi nhận là tháng 3.1999. Đơn vị đã tính khấu hao từ tháng 3.1999 với tỷ lệ 15% 1 năm.
2. Đơn vị không khai báo về phương pháp tính giá hàng tồn kho trên Thuyết minh BCTC. Trị giá hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán là 1.230.000.000 đồng.
3. Nhiều TSCĐ dùng vào công tác quản lý đã khấu hao hết được tiếp tục tính khấu hao. Số tiền khấu hao vượt này là 371.000.000 đồng.
4. Đơn vị không thuyết minh được cơ sở hợp lý một số khoản trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí bán hàng trong năm 1999. Tổng số tiền đã trích trước không đúng này là 360.000.000 đồng được ghi nhận vào chi phí phải trả. Tuy nhiên, đến cuối năm 1999, số dư này chỉ còn là 120.000.000 đồng do đơn vị đã dùng một phần khoản trích trước này để chi quảng cáo. Việc kiểm tra chứng từ và nội dung các chi phí quảng cáo này cho thấy chúng hợp lý, hợp lệ.
5. Đơn vị đã cấn trừ số dư bên Nợ và bên Có của tài khoản Phải thu khách hàng để lấy chênh lệch trình bày trên phần Nợ phải thu KH trên Bảng cân đối kế toán. Số dư bên Nợ và bên Có của TK này lần lượt là 1.460.000.000 đồng và 375.000.000 đồng.
6. Một KH thuê TSCĐ của đơn vị đã trả trước tiền thuê 2 năm là 396.000.000 đồng (giá thanh toán), trong đó tiền thuê năm 1999 là 198.000.000 đồng (giá thanh toán). Đơn vị đã ghi nhận toàn bộ số tiền thu được vào doanh thu năm 1999 sau khi xác định thuế GTGT phải nộp, đồng thời trích trước các chi phí liên quan đến hoạt động này của năm 2000 vào chi phí phải trả là 72.000.000 đồng.
7. Đơn vị khóa sổ các NV bán hàng vào ngày 15.12.1999, các NV bán hàng từ ngày 16.12.1999 được ghi vào năm 2000. Các khoản tiền KH đã trả cho các NV này được ghi chép như 1 khoản KH ứng trước tiền. Tổng doanh thu từ 16.12.1999 đến 31.12.2000 là 1.980.000.000 đồng (giá đã bao gồm GTGT 10%), giá vốn hàng bán của số hàng này là 1.4000.000.000 đồng. KH đã thanh toán 400.000.000 đồng.
YÊU CẦU: Xác định ảnh hưởng của các sai sót trên (nếu có), đến các chỉ tiêu sau đây trên BCTC:
- Bảng cân đối kế toán: Tổng TS, Nợ phải trả, Lợi nhuận chưa PP
- Báo cáo KQ hoạt động KD: Doanh thu, Thuế thu nhập DN ( Thuế suất 20%), Lợi nhuận sau thuế.
 
 • Like
Reactions: diemquynh244
P

Phạm Hoàng An

Cao cấp
5/1/16
370
130
43
MỌI NGƯỜI ƠI GIÚP EM LÀM BÀI TẬP NÀY VỚI Ạ...
BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BCTC: Trong quá trình kiểm toán BCTC của năm tài chính kết thúc ngày 31.12.1999 của công ty A, KTV phát hiện nhiều vấn đề như sau:
1. Đơn vị ghi nhận vào chi phí thành lập một số chi phí hoạt động của đơn vị trong kỳ, số tiền là 351.000.000 đồng, thời điểm ghi nhận là tháng 3.1999. Đơn vị đã tính khấu hao từ tháng 3.1999 với tỷ lệ 15% 1 năm.
2. Đơn vị không khai báo về phương pháp tính giá hàng tồn kho trên Thuyết minh BCTC. Trị giá hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán là 1.230.000.000 đồng.
3. Nhiều TSCĐ dùng vào công tác quản lý đã khấu hao hết được tiếp tục tính khấu hao. Số tiền khấu hao vượt này là 371.000.000 đồng.
4. Đơn vị không thuyết minh được cơ sở hợp lý một số khoản trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí bán hàng trong năm 1999. Tổng số tiền đã trích trước không đúng này là 360.000.000 đồng được ghi nhận vào chi phí phải trả. Tuy nhiên, đến cuối năm 1999, số dư này chỉ còn là 120.000.000 đồng do đơn vị đã dùng một phần khoản trích trước này để chi quảng cáo. Việc kiểm tra chứng từ và nội dung các chi phí quảng cáo này cho thấy chúng hợp lý, hợp lệ.
5. Đơn vị đã cấn trừ số dư bên Nợ và bên Có của tài khoản Phải thu khách hàng để lấy chênh lệch trình bày trên phần Nợ phải thu KH trên Bảng cân đối kế toán. Số dư bên Nợ và bên Có của TK này lần lượt là 1.460.000.000 đồng và 375.000.000 đồng.
6. Một KH thuê TSCĐ của đơn vị đã trả trước tiền thuê 2 năm là 396.000.000 đồng (giá thanh toán), trong đó tiền thuê năm 1999 là 198.000.000 đồng (giá thanh toán). Đơn vị đã ghi nhận toàn bộ số tiền thu được vào doanh thu năm 1999 sau khi xác định thuế GTGT phải nộp, đồng thời trích trước các chi phí liên quan đến hoạt động này của năm 2000 vào chi phí phải trả là 72.000.000 đồng.
7. Đơn vị khóa sổ các NV bán hàng vào ngày 15.12.1999, các NV bán hàng từ ngày 16.12.1999 được ghi vào năm 2000. Các khoản tiền KH đã trả cho các NV này được ghi chép như 1 khoản KH ứng trước tiền. Tổng doanh thu từ 16.12.1999 đến 31.12.2000 là 1.980.000.000 đồng (giá đã bao gồm GTGT 10%), giá vốn hàng bán của số hàng này là 1.4000.000.000 đồng. KH đã thanh toán 400.000.000 đồng.
YÊU CẦU: Xác định ảnh hưởng của các sai sót trên (nếu có), đến các chỉ tiêu sau đây trên BCTC:
- Bảng cân đối kế toán: Tổng TS, Nợ phải trả, Lợi nhuận chưa PP
- Báo cáo KQ hoạt động KD: Doanh thu, Thuế thu nhập DN ( Thuế suất 20%), Lợi nhuận sau thuế.
Đối với BT dạng này thì dựa vào 2 phương trình kế toán để suy ra nha bạn:.
1. Tài sản = nợ phải trả + VCSH
2. Lợi nhuận= doanh thu - chi phí:
(Tăng vế trái => vế trái giảm or vế phải tăng lại để pt cân).
Ví dụ trường hợp 2: Số tiền khấu hao vượt: 371 tr.
=> chi phí tăng 371 tr => Lợi nhuận giảm 371tr => thuế TNDN giảm 371tr*20% (phương trình 2), ảnh hưởng thuế phải nộp (phương trình 1) => Tổng hợp ảnh hưởng => LN giảm 80%.
=> Tài sản giảm 371tr (Tức phần giá trị còn lại) => Tài sản giảm thì vế trái phải tăng or vế trái giảm theo. Trường hợp này, Nợ phải trả giảm 371*20% (tức thuế và các khoản phải nộp nhà nươc), phần còn lại là giảm LNCPP 80%*371
=> Tổng hợp các ảnh hưởng để phương trình 1 cân là ok. Ở cả 2 phương trình LN đều giảm 80%
 
Sửa lần cuối:
V

vansuuthu

Guest
18/5/17
3
0
3
26
Vẫn chưa đăng bài được, mọi người cho em hỏi, phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi bán bất động sản đầu tư thì hoạch toán thế nào vậy ạ?
 
K

Kieu Nhu 2112

Guest
20/5/17
2
1
1
26
Đối với BT dạng này thì dựa vào 2 phương trình kế toán để suy ra nha bạn:.
1. Tài sản = nợ phải trả + VCSH
2. Lợi nhuận= doanh thu - chi phí:
(Tăng vế trái => vế trái giảm or vế phải tăng lại để pt cân).
Ví dụ trường hợp 2: Số tiền khấu hao vượt: 371 tr.
=> chi phí tăng 371 tr => Lợi nhuận giảm 371tr => thuế TNDN giảm 371tr*20% (phương trình 2), ảnh hưởng thuế phải nộp (phương trình 1) => Tổng hợp ảnh hưởng => LN giảm 80%.
=> Tài sản giảm 371tr (Tức phần giá trị còn lại) => Tài sản giảm thì vế trái phải tăng or vế trái giảm theo. Trường hợp này, Nợ phải trả giảm 371*20% (tức thuế và các khoản phải nộp nhà nươc), phần còn lại là giảm LNCPP 80%*371
=> Tổng hợp các ảnh hưởng để phương trình 1 cân là ok. Ở cả 2 phương trình LN đều giảm 80%
Bữa mình thấy cô hướng dẫn là định khoản bút toán phản ảnh sai và sửa lại bút toán đúng.. mà mình đọc đề hk hiểu bạn giúp mình phần định khoản đc k ạ
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Vẫn chưa đăng bài được, mọi người cho em hỏi, phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi bán bất động sản đầu tư thì hoạch toán thế nào vậy ạ?
Cái này do bên mua chịu, hạch toán vào giá gốc của bên mua. Nếu trường hợp bên bán hỗ trợ bên mua thì hạch toán vào chi phí bán hàng.
 
 • Like
Reactions: vansuuthu
P

Phạm Hoàng An

Cao cấp
5/1/16
370
130
43
Bữa mình thấy cô hướng dẫn là định khoản bút toán phản ảnh sai và sửa lại bút toán đúng.. mà mình đọc đề hk hiểu bạn giúp mình phần định khoản đc k ạ
Bạn đọc không hiểu phần định khoản nào? Đưa lên đây mình xem thử -!- . Lâu rồi không đụng ko biết nhớ dc bn %
 
D

diemquynh244

Guest
26/5/17
1
0
1
27
Đối với BT dạng này thì dựa vào 2 phương trình kế toán để suy ra nha bạn:.
1. Tài sản = nợ phải trả + VCSH
2. Lợi nhuận= doanh thu - chi phí:
(Tăng vế trái => vế trái giảm or vế phải tăng lại để pt cân).
Ví dụ trường hợp 2: Số tiền khấu hao vượt: 371 tr.
=> chi phí tăng 371 tr => Lợi nhuận giảm 371tr => thuế TNDN giảm 371tr*20% (phương trình 2), ảnh hưởng thuế phải nộp (phương trình 1) => Tổng hợp ảnh hưởng => LN giảm 80%.
=> Tài sản giảm 371tr (Tức phần giá trị còn lại) => Tài sản giảm thì vế trái phải tăng or vế trái giảm theo. Trường hợp này, Nợ phải trả giảm 371*20% (tức thuế và các khoản phải nộp nhà nươc), phần còn lại là giảm LNCPP 80%*371
=> Tổng hợp các ảnh hưởng để phương trình 1 cân là ok. Ở cả 2 phương trình LN đều giảm 80%
Đối với BT dạng này thì dựa vào 2 phương trình kế toán để suy ra nha bạn:.
1. Tài sản = nợ phải trả + VCSH
2. Lợi nhuận= doanh thu - chi phí:
(Tăng vế trái => vế trái giảm or vế phải tăng lại để pt cân).
Ví dụ trường hợp 2: Số tiền khấu hao vượt: 371 tr.
=> chi phí tăng 371 tr => Lợi nhuận giảm 371tr => thuế TNDN giảm 371tr*20% (phương trình 2), ảnh hưởng thuế phải nộp (phương trình 1) => Tổng hợp ảnh hưởng => LN giảm 80%.
=> Tài sản giảm 371tr (Tức phần giá trị còn lại) => Tài sản giảm thì vế trái phải tăng or vế trái giảm theo. Trường hợp này, Nợ phải trả giảm 371*20% (tức thuế và các khoản phải nộp nhà nươc), phần còn lại là giảm LNCPP 80%*371
=> Tổng hợp các ảnh hưởng để phương trình 1 cân là ok. Ở cả 2 phương trình LN đều giảm 80%
cô mình bắt định khỏa nữa á bạn. bạn bik giusp mình với
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA