Bài tập dạng 5 môn kiểm toán căn bản

  • Thread starter Ostrogradsky
  • Ngày gửi
O

Ostrogradsky

Trung cấp
10/3/09
50
1
0
34
Hạ Long
Trong quá trình kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2008 của cty Sao Mai các KTV đã phát hiện những sai sót sau:
1. Cty mua 1 số TSCĐ dùng cho bộ máy quản lý giá 240trđ vào ngày 1/4/2008 nhưng ko ghi tăng TSCĐ mà hạch toán trực tiếp vào chi phí quản lý DN trong năm tài chính. Biết tỷ lệ KH của loại TS này là 12%/năm.

2. Ghi tăng GVHB 400trđ do áp dụng sai phương pháp tính giá hàng tồn kho, làm giá trị hàng tồn kho giảm đi tương ứng.

3. Kế toán bỏ sót nghiệp vụ nhận hàng ngày 29/12/2008 trị giá 300trđ, thuế VAT 10% hoá đơn chưa về và tiền hàng chưa thanh toán.

4. Qua xác nhận đã phát hiện 1 khoản phải thu khách hàng ko thể thu đc là 250trđ (khách nợ đã chấm dứt hoạt động và ko có khả năng trả nợ). Đơn vị chưa lập dự phòng cho khoản phải thu này.

5. Ghi hoá đơn bán hàng phát sinh ngày 3/1/2009 vào kết quả kinh doanh năm 2008 theo giá bán 160trđ, thuế VAT 10%. GVHB 100trđ. Đơn vị mua hàng chưa trả tiền.

6. Kế toán bù trừ nhầm nợ phải trả cho cty Epco vào nợ phải thu của cty Minh Nghĩa làm cho nợ phải thu của cty Minh Nghĩa từ 700trđ chỉ còn 400trđ.

Yêu cầu:
a) Hãy nêu ảnh hưởng (nếu có) của mỗi sai sót trên đến BCTC
Biết thuế suất thuế TNDN là 25%.
b) Nêu các bút toán điều chỉnh?

Cả nhà giúp em làm bài này với nha!
 
  • Like
Reactions: kimchiduamuoi
Khóa học Quản trị dòng tiền
hoangdbp2

hoangdbp2

Sơ cấp
25/11/21
2
0
1
24
Ðề: Bài tập dạng 5 môn Kiểm toán căn bản

Mình xin được giải bài của bạn như sau:

GIÚP EM BÀI NÀY VỚI Ạ

Trong quá trình kiểm toán BCTC cho năm tài chính N của Cty Hồng Hoa, các kiểm toán viên đã phát hiện những sai sót sau:
1 .Công ty mua một TSCĐ hữu hình dùng cho bộ phận bán hàng giá 396 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%) vào 01/7/N, nhưng không ghi tăng TSCĐ mà hạch toán trực tiếp vào Chi phí bán hàng trong năm tài chính. Biết tỷ lệ khấu hao của loại tài sản này là 12%/năm.2 Kế toán bỏ sót nghiệp vụ mua hàng ngày 29/12/N trị giá 264 triệu đồng, hóa đơn chưa về và tiền hàng chưa thanh toán.3. Công ty mua một lô hàng giá 600 triệu VNĐ, hàng đã giao vào ngày 30/12/N tại kho người bán. Đến 31/12/N hóa đơn đã về nhưng hàng chưa về kho, đơn vị chưa trả tiền cho người bán và không ghi chép nghiệp vụ này vào năm N mà chỉ phản ánh vào sổ sách kế toán khi hàng thực tế nhập kho 05/01/N+1.


4. Qua xác nhận đã phát hiện một khoản phải thu khách hàng không thể thu được là 77 triệu (khách nợ đã chấm dứt hoạt động và không có khả năng trả nợ). Đơn vị chưa lập dự phòng cho khoản thu này.5. Ghi hóa đơn bán hàng chưa thu tiền phát sinh ngày 28/12/N vào ngày 10/01/N+1 (khi khách hàng thanh toán tiền) theo giá bán chưa thuế GTGT 10% 430 triệu đồng, giá vốn hàng bán 226 triệu đồng


6.Doanh nghiệp mua một lô nguyên vật liệu trị giá 200triệu đồng để sản xuất hai

loại sản phẩm A, B (sản phẩm A không chịu thuế GTGT). Kế toán xác định khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của lô nguyên vật liệu là 20 triệu đồng. Biết trong kỳ nguyên vật liệu dùng sản xuất sản phẩm A là 60%, sản phẩm B là 40%.

7. Kế toán cấn trừ (bù trừ) nhầm nợ phải trả cho cty EPco vào nợ phải thu của cty Colala làm cho nợ phải thu của cty Colala từ 270 triệu chỉ còn 70 triệu

Yêu cầu: Bạn cho biết:

1-Mỗi tính huống trên là gian lận hay sai sót? Tại sao?

2-Nêu ảnh hưởng (nếu có) của mỗi sai sót trên báo cáo tài chính và sự ảnh hưởng đối với người sử dụng thông in tài chính qua các tỷ suất? biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%
3, Nêu các bút toán điều chỉnh?
4, Nêu các thủ tục kiểm toán để phát hiện các sai sót trên?
 
bò sữaa

bò sữaa

Sơ cấp
2/1/22
1
0
1
22
Trong quá trình kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2008 của cty Sao Mai các KTV đã phát hiện những sai sót sau:
1. Cty mua 1 số TSCĐ dùng cho bộ máy quản lý giá 240trđ vào ngày 1/4/2008 nhưng ko ghi tăng TSCĐ mà hạch toán trực tiếp vào chi phí quản lý DN trong năm tài chính. Biết tỷ lệ KH của loại TS này là 12%/năm.

2. Ghi tăng GVHB 400trđ do áp dụng sai phương pháp tính giá hàng tồn kho, làm giá trị hàng tồn kho giảm đi tương ứng.

3. Kế toán bỏ sót nghiệp vụ nhận hàng ngày 29/12/2008 trị giá 300trđ, thuế VAT 10% hoá đơn chưa về và tiền hàng chưa thanh toán.

4. Qua xác nhận đã phát hiện 1 khoản phải thu khách hàng ko thể thu đc là 250trđ (khách nợ đã chấm dứt hoạt động và ko có khả năng trả nợ). Đơn vị chưa lập dự phòng cho khoản phải thu này.

5. Ghi hoá đơn bán hàng phát sinh ngày 3/1/2009 vào kết quả kinh doanh năm 2008 theo giá bán 160trđ, thuế VAT 10%. GVHB 100trđ. Đơn vị mua hàng chưa trả tiền.

6. Kế toán bù trừ nhầm nợ phải trả cho cty Epco vào nợ phải thu của cty Minh Nghĩa làm cho nợ phải thu của cty Minh Nghĩa từ 700trđ chỉ còn 400trđ.

Yêu cầu:
a) Hãy nêu ảnh hưởng (nếu có) của mỗi sai sót trên đến BCTC
Biết thuế suất thuế TNDN là 25%.
b) Nêu các bút toán điều chỉnh?

Cả nhà giúp em làm bài này với nha!
 
kimngan020702

kimngan020702

Sơ cấp
9/6/22
1
0
1
21
"Nêu tóm tắt lợi ích của kiểm toán BCTC đối với công ty không phải là công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán???"
GIÚP EM TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY VỚI Ạ
 
vananhh52

vananhh52

Sơ cấp
3/8/23
1
0
1
20
Trong quá trình kiểm toán BCTC cho năm tài chính 200N kết thúc ngày 31.12 của cty ABC các KTV đã phát hiện những sai sót sau:
1. Cty mua 1 số TSCĐ dùng cho bộ máy quản lý giá 528trđ(vat 10%) vào tháng 7/200N nhưng ko ghi tăng TSCĐ mà hạch toán trực tiếp vào chi phí quản lý DN trong năm tài chính sau khi đã trừ thuế vat đầu vào. Biết tỷ lệ KH của loại TS này là 12%/năm.tscđ này đc đầu tư = nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

2. đơn vị ko phản ánh cj phí lãi vay của năm 200N trị giá 25 trđ, các chi phí naỳ đc hạch toán vào tháng1/200N+1 khi đơn vị thực tế chi trả khoản chi phí này

3. qa xác nhận, KTV đã phát hiện 1 khoản phải thu của khách hàng ko thể thu đc là 20 trđ nhưng đơn vị chưa lập dự phòng

4. trong năm công ty thanh lí 1 TSCĐ dung trong QLDN, số phế liệu thu hồi nhập kho 15 trđ, kế toan đã ghi giảm chi phí qản lí của DN

5. một số TSCĐ dùng cho bộ phận QLDN đã khấu hao hết vẫn đc tính và trích khấu hao. Số tiền khấu hao vượt qá này là 50 trđ

Yêu cầu: -nêu ảnh hưởng (nếu có) của mỗi sai sót đến BCĐKT, BCKQKD

-lập các bút toán điều chỉnh

Biết rằng: thuế suất thuế thu nhập doanh ngiệp là 22%, vat là 10%, vat đc tính theo phương pháp khấu trừ

a/c nào giúp em giải quyết bt kiểm toán căn bản này đc không ạ. Thank m.n nhiều!
mn ơi có ai biết làm bài này ko ạ giải thích giúp e vs. thank mn nhiều
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA