Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá có được tính là thu nhập hoặc chi phí hợp lý

  • Thread starter AFC
  • Ngày gửi
A

AFC

Trung cấp
18/3/06
135
1
0
HCM
#1
Tôi có đọc văn bản số Số: 231 TCT/ĐTNN do Tổng Cục thuế ban hành ngày 18/01/2005 có đoạn như sau:
"Xác định chi phí hợp lý để tính thuế TNDN: Căn cứ Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính thì khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ như tiền gửi ngân hàng, các khoản mục vốn bằng tiền, các khoản phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại thời điểm kết thúc năm tài chính không hạch toán vào thu nhập hoặc lỗ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của đơn vị"
Nhưng theo TT 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 phần Tổ chức thực hiện có ghi như sau:
2. Bãi bỏ các văn bản hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/03/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài.
- Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04/06/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/08/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đều hết hiệu lực thi hành, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Các bạn có thấy là mâu thuẩn không khi văn bản ra sau lại khẳng định văn bản đã bị bãi bỏ.
Theo mẫu "Tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập" thì lãi điều chỉnh tăng giảm lãi lỗ do đánh giá ngoại tệ khi tính thu nhập chịu thuế.
Nhưng mình muốn biết có văn bản nào ghi rõ việc đánh giá số dư ngoại tệ cuối kỳ có được tính trong thu nhập chịu thuế không? Nếu có thì văn bản nào nào?
Xin các bạn chỉ giáo giúp!
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
Trên mẫu "Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN" ban hành theo Thông tư 128/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 đã có quy định:

Lỗ hoặc lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải thu, nợ phải trả mà thời gian nợ từ 12 tháng trở xuống có nguồn gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính sẽ không được tính vào chi phí hoặc thu nhập khi tính thuế TNDN.

Thông tư 128/2003/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 13/2001/TT-BTC nhưng Thông tư 128/2004/TT-BTC lại làm thay đổi Thông tư 128/2003/TT-BTC. Như vậy, bạn mới đi được nửa đường thôi.
 
A

AFC

Trung cấp
18/3/06
135
1
0
HCM
#3
Nguyen Tu Anh nói:
Lỗ hoặc lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải thu, nợ phải trả mà thời gian nợ từ 12 tháng trở xuống có nguồn gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính sẽ không được tính vào chi phí hoặc thu nhập khi tính thuế TNDN.
vậy thì nợ trên 12 tháng khi đánh giá lại thì được tính vào chi phí hợp lý à, rắc rối thật, khi đánh giá mình xem số dư cuối kỳ là bao nhiêu thì đánh giá lại, giờ phải tách ra số dư trên 12 và dưới 12 tháng nữa.
Có phải ý của Tú Anh như vậy không ?
 
A

AFC

Trung cấp
18/3/06
135
1
0
HCM
#4
Đúng là già rồi mắt mũi kèm nhèm, đã đọc rối mà vẫn không thấy, bây giờ đọc lại thì thấy rồi. Cám ơn Tú Anh nhiều!
Nhưng mình trao đổi thêm, như vậy là khoản nợ trên 12 tháng khi đánh giá có lãi lỗ thì được xem thu nhập hoặc chi phí hợp lý phải không?
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • xediengiatot
  • thuongdan
Xem nhiều