Văn bản liên quan đến Thuế nhà, đất

  • Thread starter Nguyen Tu Anh
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#1
Xin gửi tới các bạn thành viên Webketoan những văn bản liên quan đến Thuế nhà, đất để các bạn tiện tra cứu. Những văn bản này vẫn còn có hiệu lực đến thời điểm gửi bài - ngày 19/7/2006.

Máy tính của bạn cần có chương trình Winzip hoặc Winrar để giải nén file. Các bạn có thể tìm chương trình giải nén file tại box "Thành viên giúp nhau" hoặc box "Tin học ứng dụng" ngay trên diễn đàn này.

1. Pháp lệnh số 69/LCT/HĐNN ngày 08 tháng 12 năm 1992 của Hội đồng Nhà nước về Thuế nhà, đất.

2. Pháp lệnh số 34/L/CTN ngày 03 tháng 6 năm 1994 của Chủ tịch nước về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế nhà, đất số 69/LCT/HĐNN ngày 08/12/1992 của Hội đồng Nhà nước về Thuế nhà, đất.

3. Nghị định số 94/CP ngày 25 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế nhà, đất.

4. Thông tư số 83-TC/TCT ngày 07 tháng 10 năm 1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất.

5. Thông tư số 71/1002/TT-BTC ngày 19 tháng 8 năm 2002 của Bộ Tài chính về sửa đổi Thông tư số 83-TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • Duck Queen
  • trinhnhai
  • bepthanh
  • KimThe1710
Xem nhiều